Virtuální výlety: Liberec kontra Reichenberg - město očima historiků a architektů

Norimberk v Liberci – architekt Jakob Schmeissner

Patří k nejznámějším stavbám v Liberci a pro Liberečany se staly neodmyslitelnou součástí malebných koutů Liberce, jako je okolí liberecké přehrady nebo areál Lidových sadů. Řeč je o zámečku Theodora Liebiega, kulturním centru Lidových sadů, ale také o Liberecké výšině a Lesní vile. Všechny tyto stavby spojuje jméno norimberského architekta Jakoba Schmeissnera.

Pozn. redakce: Autorem textu je kurátor Severočeského muzea v Liberci Bc. Luděk Lukuvka.

V dalším díle videoseriálu Severočeského muzea k výstavě Liberec kontra Reichenberg se posuneme opět do minulosti až na počátek dvacátého století. Kolem roku 1900 navázal plodnou spolupráci s rodinou textilních průmyslníků Liebiegů mladý norimberský architekt Jakob Schmeissner. Jeho dílo pro Liberec započalo dozorem stavby rozhledny na Liberecké výšině, následně projektem Lesní vily a výletní restaurace Lidových sadů. Zásadní byla také dostava zámečku Theodora Liebiega v Josefinině údolí společně s garáží pro auto.

A proč Norimberk v Liberci? Není to jen místem hlavního architektova působení, ale zejména tím, že některé prvky norimberské architektury přenesl do Liberce. Zdejší tradici klasicistních domů totiž důmyslně propojil s hrázděnými prvky středověkého města typickými pro Norimberk. Liberec tak obohatil o malebné romantizující stavby, které kvalitou převyšovaly dobovou produkci. Své liberecké působení pak završil urbanistickým komplexem Liebiegova městečka a tzv. Domoviny. Těmto čtvrtím se budeme věnovat v dalším díle. Důležité je, že Liberec byl významně obohacen o propracované stavby a městské celky, které jsou příkladem pro citlivé využití městského terénu do dnešní doby. Dílem doprovází Petra Šternová z NPÚ.

autor: reČRoL | zdroj: Severočeské muzeum v Liberci
Spustit audio

Související