Velikonoční tradice den po dni. Vyzkoušíte některé z nich?

5. duben 2023, aktualizováno

Květnou nedělí začal Pašijový nebo také svatý týden a tak si budeme v seriálu týdne připomínat pohanské i křesťanské velikonoční tradice. Připravili ho Vladimíra Jakouběová a Jaroslav Hoření.

Nové léto, tak se ve vesnickém prostředí říkalo velikonočnímu období. Času, kdy se mísily oslavy obnovy života a Zmrtvýchvstání Krista. Probíhající Pašijový týden byl pro naše předky spojený s řadou magických úkonů. Velkou roli v nich hráli hlavně voda a oheň.

Čtěte také

Budeme se věnovat i významným dnům Pašijového týdne, prozradíme, kdy se stal Zelený čtvrtek významným dnem Pašijového týdne, proč se chleba s medem házel do studny a proč utichají zvony. Připomeneme i tradice Velkého pátku, Bílé soboty a Božího hodu velikonočního, které jsou významnými dny jak křesťanského, tak i pohanského kalendáře. Seriál týdne uzavře nejznámější lidová tradice spojená s Velikonocemi, pomlázka. Ta totiž nebývala spojená jen se šleháním děvčat…

Spustit audio

Související