V libereckém archivu pečují o 6 300 běžných metrů archiválií. Nejstarší jsou listiny ze 13. století

15. listopad 2023, aktualizováno

V Setkání u mikrofonu jsme se tentokrát vydali do regionální historie. Moderátor Pavel Petr si totiž pozval archiváře Petra Kolína, který ve Státním okresním archivu v Liberci pracuje už téměř 30 let.

„Staráme se o dokumenty, které by měly, nebo mají nějakou historickou hodnotu. Vypovídají o tom, jaký byl region v době jejich vzniku. Je to opravdu velmi zajímavé, protože se můžeme pohybovat napříč staletími a číst i mnoho desítek nebo stovek let staré dokumenty. A pokud se v nich vyznáme, tak skutečně hledat údaje o tom, jak to u nás vypadalo v minulosti,“ shrnul podstatu archivnictví Petr Kolín.

Archiváři podle něj musí znát jazyky, kterými jsou nejčastěji psány staré záznamy, tedy hlavně latinu a němčinu. Studují také dějiny správy, práva a dalších oborů, které potřebují k orientaci historických dokumentech. Pracovní náplní archiváře je pak například inventarizace archiválií pro pozdější historické bádání, nebo získávání nových dokumentů k archivaci.

A jaké dokumenty vlastně liberecký archiv shromažďuje? Například obecní kroniky, dobové noviny, úřední záznamy, ale kromě různých listinných dokumentů třeba i staré pečeti nebo staré fotografie, na kterých jsou zachyceny proměny Liberce.

„Archiválie se měří na běžné metry, potažmo na běžné kilometry. Takže pokud bychom si dali pěkně kartony, knihy a další archivní materiály do dlouhé řady, tak bychom mohli naměřit nějakých 6 kilometrů a 300 metrů archiválií,“ přiblížil Petr Kolín, o kolik archiválií vlastně v libereckém archivu pečují. A kvůli čemu lidé vlastně nejvíc navštěvují archiv?

„V každé době jsou ta témata jiná. V devadesátých letech spousta lidí vyrážela do archivů, aby získala podklady pro restituce a různou nápravu majetkových křivd. To bylo velké procento žadatelů, vyhledávali jsme doklady a podklady pro tyto žádosti. Velké gró tvořili také studenti a zájemci o historii, kteří zpracovávali všemožná atraktivní témata. A pochopitelně, dnes je velmi módním tématem genealogie, takže i zájemci o to, sestavit si rodokmen, se do archivu v určité fázi svého výzkumu vydávají,“ uvedl liberecký archivář.

A co ještě v rozhovoru zaznělo? Například se dozvíte, za jakých podmínek se musí archiválie skladovat, jaké nejstarší archiválie v Liberci spravují, o jaké dokumenty mají v archivu zájem, nebo kdy se můžete do archivu podívat. A protože je Petr Kolín i sportovním moderátorem, tak řeč přišla i na regionální florbal či fotbal.

autoři: Pavel Petr , reČRoL
Spustit audio

Související