O zvířatech, lidech a zákonech. Ředitel liberecké zoo David Nejedlo si k mikrofonu pozval veterináře Jiřího Douska, který se podílel na tvorbě legislativy na ochranu zvířat

18. březen 2022

Jako jeden z nových moderátorů pořadu Setkání u mikrofonu se představil ředitel liberecké zoo a veterinář David Nejedlo. Jeho prvním hostem byl také veterinář, pan Jiří Dousek, který je jedním ze zakladatelů Ústřední komise pro ochranu zvířat.

Tak se jmenuje jeden z orgánů, který se zabývá vztahy mezi lidmi a zvířaty na úrovni pravidel. Tato pravidla komise také pomáhá určovat, aby podle nich vznikly funkční zákony.

„Po praxi obvodního veterináře jsem se dostal na státní veterinární správu a ta mě pověřila, v době, kdy vznikal zákon, abych řídil skupinu, která ten zákon připravovala. Potom jsem se po dobu asi třiceti let podílel na činnosti Ústřední komise pro ochranu zvířat,“ přiblížil Jiří Dousek.

Co komise pro ochranu zvířat dělá

Jednotlivé výbory komise se starají o zvířata rozdělená na zvířata hospodářská, zájmová a volně žijící. Mezi hospodářská patří ta, která člověk používá k podnikání, za zájmová zvířata se považují například doma chovaní psi, kočky, ale třeba i rybičky.

„Za ta volně žijící považujeme i zvířata, která jsou volně žijící v péči člověka. To znamená zvířata chovaná v zoologických zahradách nebo zvířata, která jsou v záchranných stanicích. Ty mají také ohromný význam pro to, aby se druhy, které se vyskytují v našem prostředí, chránily a staraly se o jejich udržení v přirozeném stavu,“ doplnil Jiří Dousek.

Jak vznikají zákony proti týrání

Členem komise se později stal i ředitel liberecké zoologické zahrady Davida Nejedlo, který se tak společně s dalšími odborníky zhruba před dvanácti lety podílel na tvorbě předposlední novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.

„My jsme se scházeli snad rok v široké skupině lidí, kde byli zástupci ochranářů, zástupci chovatelských skupin a dalších subjektů. Zvali jsme si různé hosty z cirkusů, myslivce, rybáře. A se všemi jsme pečlivě diskutovali o veškeré té problematice, kde se lidská činnost v nakládání se zvířaty nachází,“ zavzpomínal David Nejedlo na odbornou diskuzi, ze které pak vzešla předposlední novela klíčového zákona na ochranu zvířat.

Se svým hostem Jiřím Douskem se shodli, že i když na konečnou podobu tehdejší novely zákona měly později vliv i nejrůznější politické a ekonomické zájmové skupiny, tak zákon funkční byl a v oblasti péče o zvířata se podle něj dalo pracovat. Tehdejší novelu v roce 2022 nahradila jiná, která reflektuje i další oblasti vztahů mezi člověkem a zvířaty.

Opičí láska, návrat vlků a další

A o čem kromě zákonů byla ve studiu Českého rozhlasu Liberec ještě řeč? Oba veterináři vzpomínali na léta své veterinární praxe, i na to, jaké zkušenosti jim přinesla. Řešili také přehnanou péči, kterou lidé můžou škodit svým domácím mazlíčkům; nebo návrat původních, i invazi nových druhů do tuzemské přírody. 

Dozvíte se i, co je to welfare zvířat. A protože moderátor pořadu je současně i ředitelem liberecké zoo, přišla tak řeč i na ni, a také na problematiku ochrany přírody v našem regionu. Témat bylo hodně, jako vždy, když se sejdou dva odborníci.

Poslechněte si celý rozhovor o zvířatech a lidech s veterináři Jiřím Douskem a Davidem Nejedlem.

autoři: David Nejedlo , reČRoL
Spustit audio

Související