Soběstačné město ve městě na kopci: Liebiegovo městečko v Liberci

Liebiegové se na podobě Liberce podepsali do té míry, že pro město znamenali totéž, co Baťa pro Zlín.

Liebiegové stojí nejen za výstavbou některých ikonických staveb v Liberci, ale i za rozsáhlým komplexem, tzv. Liebiegovým městečkem. Je to příklad tovární výstavby na principu zahradních měst. Unikátní je hlavně tím, že bylo citlivě vestavěné do místa plného kopců, svahů a malých údolí a respektovalo terén.

Domy kromě bydlení zajišťovaly i občanskou vybavenost; obchody, hostinec, ubytovnu, jesle, školu i hasičskou zbrojnici. A zatímco Baťa stavěl „své" zlínské městečko v období první republiky, Liebiegové myšlenku tovární výstavby na principu zahradních měst realizovali už za mocnářství.

Redaktora Tomáše Mařase Liebiegovým městečkem v Liberci provedla Petra Šternová z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Liberec.

autoři: Tomáš Mařas , reČRoL
Spustit audio

Související