Plazmový reaktor, který z odpadu vyrobí energii. Sám jí spotřebuje jen čtvrtinu

24. listopad 2022

Firma z Dubé uvedla na trh reaktor pro plazmové zplynování odpadů. Jde o bezemisní technologii, která umí těžko recyklovatelné materiály proměnit na užitečné látky. Třeba palivo pro výrobu energie.

V Dubé představili komerční podobu reaktoru pro plazmové zplynování odpadů. Tamní firma Millenium Technologies se chlubí tím, že její zařízení umí proměnit odpady, včetně nebezpečných, na energeticky i jinak využitelné suroviny.

Samotný reaktor vypadá jako ocelová bedna, ze které vedou k dalším zařízením mnohé trubky a kabely. Mnohem zajímavější věci se ale dějí uvnitř. Poslední verze označovaná R4 umí spálit až půl tuny odpadu za hodinu a dělá to pomocí výronů plazmy.

Prakticky jde o dlouhý, kontrolovaný elektrický zkrat, který ionizuje vzduch proudící speciální tryskou, a tím ho zahřeje na až 5 000 stupňů Celsia. Díky tomu umí rozložit prakticky všechno, co se do reaktoru vloží.

Struska, která z reaktoru vyjde

Na opačné straně, na výstupu jsou pak dvě složky. Pevná, ve formě lávy, která po vytuhnutí připomíná sklo, a plynná, takzvaný syntézní plyn, který je složením podobný svítiplynu. Tato složka se dá použít například v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla a elektřiny. Případně je z toho možné oddělit, vydestilovat jednotlivé prvky, ať už jde o oxid uhličitý a uhelnatý, dusík nebo vodík. Tuhou sklovinu je pak možné využít třeba ve stavebnictví.

Firma Millenium technologies, která zařízení vyvinula, tvrdí, že v reaktorech je možné pálit všechno, kde je alespoň nějaká organická složka obsahující uhlík. A toho je plno třeba v plastech, včetně těch obvykle nerecyklovatelných, jako jsou autodíly a další kompozity.

Velkým tématem je v Evropě i jinde na světě likvidace opotřebených větrných elektráren. Místo zakopávání do země je možné staré vrtule použít jako potravu pro tento reaktor. Po vysušení je možné spalovat také čistírenské kaly, které se dříve zavážely na pole, ale, kvůli hormonům, antibiotikům a dalším látkám, to už v dnešní době není možné a ani vhodné.

Zařízení pracuje s opravdu vysokými teplotami i elektrickým napětím, takže obsluha musí být řádně proškolená a dodržovat základy bezpečnosti. V okolí takového provozu by ale lidé neměli nic zvláštního pocítit. Okruh je uzavřený a reaktor tak nevypouští žádné emise. Všechen vzniklý plyn se jíme, nebo rovnou využije, a struska je inertní, nerozpouští se ve vodě.

Zakladatel společnosti Millenium Technologies Grischa Kahlen říká, že při spojení s plynovým elektrogenerátorem reaktor spotřebuje jen čtvrtinu takto vyrobené energie. Zbytek tedy může jít do veřejné sítě, případně si ho majitel takového reaktoru může spotřebovat v jiných provozech.

V Dubé se na reaktor byl podívat redaktor Jiří Jelínek. Poslechněte si reportáž.

Spustit audio

Související