Jak se stát pěstounem a co to obnáší. V Libereckém kraji začal Týden náhradního rodičovství

19. říjen 2021 10:23

Kolik lidí v Libereckém kraji se věnuje pěstounské péči a jaké podmínky musejí splňovat, to jsou témata, se kterými se lidé můžou seznámit na několika místech v kraji. Podrobnosti zjistila redaktorka Jana Švecová.

V Libereckém kraji začal Týden náhradního rodičovství. V ulicích některých měst probíhá kontaktní kampaň, která představuje konkrétní příběhy některých pěstounských rodin, například v Liberci na náměstí Dr. Edvarda Beneše, v České Lípě, Turnově, nebo v Tanvaldu.

V úterý 19. října pořádají v semilském Centru Domov a rodina besedu s názvem „Děti patří do rodiny“, stejná přednáška se chystá ve čtvrtek 21. října v rodinném centru v Turnově. Ve středu 20. října se můžete setkat s odborníky i samotnými pěstouny v Krajské knihovně v Liberci.

Co je pěstounská péče

Děti v době, kdy se o ně jejich biologičtí rodiče nemohou nebo nechtějí starat, zároveň ale nedali souhlas k adopci, dostanou rodinné zázemí. Pěstouni se o dítě starají třeba až do plnoletosti, zároveň ale dítěti umožní udržovat kontakty s původní rodinou. Což, jak řada pěstounů potvrdila, může být při výchově poměrně velkou komplikací. Děti mají možnost poznat zázemí funkční rodiny, protože řada pěstounů si bere buď více dětí, nebo si je přibere do výchovy k vlastním dětem.

Zvláštní pěstounskou kategorií je pak pěstounská péče na přechodnou dobu, kdy se lidé starají o dítě v krizové situaci maximálně jeden rok, než se vyřeší jeho situace buď návratem k původní rodině, adopcí, trvalou pěstounskou péčí, nebo dětským domovem.

Kdo se může stát pěstounem

Pěstounem může být plnoletý občan České republiky. O svěřenectví rozhoduje soud. Pěstouni pobírají za péči odměnu. Její výše se bude měnit, od Nového roku vstoupí v platnost novela zákona, která bude odměnu rozlišovat podle toho, jestli pěstounství bylo zprostředkované krajským úřadem.

„Nárok na odměnu pěstouna budou mít ti, kteří převzali dítě do péče a zároveň jsou evidováni Krajským úřadem Libereckého kraje jako vhodní pěstouni. Ti, kteří přijali dítě bez tohoto zprostředkovaná, mají nárok na takzvaný příspěvek při péči. Na něj nebude nahlíženo jako na plat,“ upřesnil mluvčí Filip Trdla.

Přesný počet rodin, které aktuálně poskytuje pěstounskou péči v Libereckém kraji, úřad nemá k dispozici, přibližně se ale jedná o více než 700 rodin. Některé z nich vychovaly v pěstounské péči postupně víc jak desítku dětí. V současnosti hledá sociální odbor kraje pěstouny pro více než 100 dětí různého věku.

Většina dětí přitom potřebuje náhradní rodinu i pro své sourozence, kteří jsou třeba v dětských domovech, dětských krizových centrech typu Klokánek nebo v náhradních rodinách na přechodnou dobu.

autoři: Jana Švecová , reČRoL
Spustit audio

Související