Díla z Dětského sklářského sympozia budou k vidění v libereckém Severočeském muzeu

Na Českolipsku v sobotu 25. června končí pracovní část premiérového ročníku Dětského sklářského sympozia. Děti si na něm mohly vyzkoušet tvořit pod dohledem sklářských mistrů. Sympozium organizovala Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská z Kamenického Šenova, Základní umělecká škola ze Mšena u Mělníka a sklárna Jiřího Pačinka z Kunratic u Cvikova.

„Kde jinde má velký umělec nebo řemeslník vzniknout a kdy, než právě v raném věku a na huti. Takže jsme se spojili se sklářskou školou a vytvořili jsme tento, troufám si říct, unikátní projekt,“ přiblížil vznik sympozia jeden z jeho otců, manažer kunratické sklárny David Sobotka.

Téma, které měly děti umělecky zpracovat, byly Bájné bytosti Křišťálového údolí. Projektu se účastnil vždy jeden zástupce z každého kraje České republiky. Jak byli vybráni?

„My jsme věřili tomu, že se nám někdo přihlásí, ale že to bude bezmála tři sta prací z celé republiky, tak to bylo obrovské a příjemné překvapení. Profesoři a profesorky ze sklářské školy z Kamenického Šenova provedli první filtr. Ten finální výběr pak prováděla ambasadorka sympózia, paní Liběna Rochová, která vybrala těch finálních patnáct účastníků,“ vysvětlil David Sobotka.

Díla, která děti vytvořily, budou vystavená v Severočeském muzeu v Liberci. Slavnostní vernisáž tam bude v neděli 26. června ve 14 hodin. V budoucnu by je pořadatelé chtěli vystavit i jinde, a případně je i vydražit.

„My bychom rádi vystavili tu unikátní edici těch objektů jako putovní výstavu pro každý kraj. A v úplném finále zorganizovali speciální dražbu, kde by se mohly ty věci vydražit a prodat ve prospěch dalšího ročníku,“ doplnil manažer sklářské huti v Kunraticích. Další ročník sympozia by se měl uskutečnit za tři roky.

autoři: Tomáš Mařas , reČRoL
Spustit audio

Související