Vodopád s kohoutkem a čisté prameny najdete v Lužických horách

7. září 2017
Koktejl

Křišťálově čisté prameny a jako bonus vodopád. Cílem dalšího putování za prameny Libereckého kraje, které mapujeme v rámci projektu Technické univerzity v Liberci, byly Lužické hory.

Heřmanický vodopád s udávanou výškou 3,5 metru zahlédnete přímo ze silnice z Heřmanic v Podještědí do Krompachu, a když se vydáte lesem do kopce, dojdete i k jeho vydatnému pramenu a dále můžete stoupat na vrchol Hvozd.

Vodovodní kohoutek v lese? Proč ne

U pramene vodopádu najdete vodovodní kohoutek. Sice není funkční, ale pramen je tak čistý, že by se z něj dalo pít, i když to nelze brát jako doporučení. „Všechno je pitelné, ale něco jenom jednou,“ říká s úsměvem profesorka Dana Komínková z České zemědělské univerzity v Praze a pokračuje: „Tady jsme v docela čisté přírodě a ten pramen je kvalitní a silný. Je to opravdu moc pěkný pramen a je radost sem přicházet.“

Vodovodní kohoutek u Heřmanického vodopádu

Čistota vody je v místě díky tomu, že nad prameny jsou lesy a ne pole. „To, že nad námi není zemědělská půda, kde se hnojí, určitě snižuje možnost nějakých střevních potíží,“ vysvětluje Lucie Součková z pražské univerzity.

V rámci projektu mapování pramenů je v okolí Heřmanic sledováno pět pramenů. Výzkumníci z nich odebírají různé vzorky, třeba sedimenty ze dna a zkoumají druhovou diverzitu. Podle druhové rozmanitosti se pak dá pohlížet na kvalitu pramenů a toků. Jednoduše řečeno čím více života, tím lépe. I v Lužických horách ale výzkumy potvrzují, že vody ubývá. „Už minulý rok se nám prakticky ztratily některé prameny a v rámci výzkumu jsme je museli vyměnit,“ dodává Součková.

Heřmanický vodopád

Fotky z dalšího bádání libereckých vědců a studentů, tentokráte v libereckých Vratislavicích:

Heřmanický vodopád. Pohled ze silnice
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...