Jak rychle zapadnout v nové práci? Přineste „zápisné“

18. leden 2018
Koktejl

Vztahy na pracovišti zažíváme skoro denně. Někdy mohou být pohodové a přátelské, jindy napjaté i vyostřené. Jak snadno vycházet s kolegy a jak se rychle začlenit do kolektivu? Odstraňte hned v úvodu komunikační bariéry, zajímejte se o druhé a přinesté takzvané zápisné, radí psycholog.

„Pokud je to možné, nepřistupujte hned na tykání. Na druhou stranu jsou situace, kdy není jiná volba,“ uvádí psycholog Otakar Patočka. Jiné to je, když pracujete s deseti kolegy a jiná situace je ve firmě se stovkou zaměstnanců. Hranice by měly existovat. Snadněji se říká „Ty vole, než vy vole,“ říká s úsměvem psycholog a dodává, že když si s někým tykám, neznamená to, že mám k někomu blízko.

Na druhou stranu – vykání může být už v úvodu vstupu do nového kolektivu taky překážkou. Umět správně vycítit, zda je lepší kolegům tykat nebo vykat nám může usnadnit začlenění se do pracovní skupiny. „Stačí vycítit určitou chemii, kdy si jednoduše lidsky sednete a bude vám dobře.“

Jak se kolektivu zalíbit? Podávejte co nejlepší pracovní výkony a buďte v kolektivu oporou nebo posilou, radí Patočka. Pokud nejste dostatečně profesionálně zdatní, můžete to „dohnat“ vstřícnými gesty, pomoci druhým kolegům apod. Dalším příkladem může být takzvané „zápisné“, tedy nějaká dobrota pro kolegy, třeba zákusky. Patočka uvádí příklad z praxe, že pokud zápisné do kolektivu nepřineseme, kolektiv nás může i odsoudit a dát nám to dlouhodobě najevo.

Spustit audio