Velké poděkování kolegyním, mívaly až o 5 služeb navíc, říká ředitelka vratislavického domova seniorů

V době uvolňování se vrací život i do domovů pro seniory, a výjimkou není ani Domov pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou, který navíc od roku 2022 přechází pod statutární město Liberec. Iveta Kalátová s ředitelkou domova Evou Stehlíkovou probrala, co to pro ně bude znamenat, a zda dojde k nějakým změnám. Také si zrekapitulovaly uplynulé měsíce, jak se domovu dařilo překonat přísná omezení, a paní ředitelka také prozradila, co plánují na nadcházející měsíce.

Čtěte také

Jak v Domově seniorů ve Vratislavicích nad Nisou zvládli loňskou jarní a pak podzimní vlnu koronaviru? Jak se senioři vyrovnávali s izolací? Jak se změnilo fungování domovů pro seniory od roku 2007? Můžou si klienti domovů vybrat, s kým budou „bydlet“ a co si s sebou mohou vzít ze svého domova? Od kolika let lidé do domovů pro seniory přicházejí? Co vratislavickému domovu pro seniory přinese změna, kdy bude patřit pod městský obvod Vratislavice nad Nisou? Poslechněte si rozhovor.

Spustit audio

Související