Ptačí ráj? Novozámecký rybník na Českolipsku, kde žije přes 220 druhů opeřenců

17. květen 2017
Koktejl

Novozámecký rybník u obce Zahrádky na Českolipsku založili už v době vlády Karla IV. Zajímavé je, že ještě na konci 18. století byla jeho rozloha kolem 300 hektarů a hladina sahala až k silnici Jestřebí – Provodín. Dnes je vodní plocha menší a zarostlé břehy jedné strany rybníka se staly ptačím rájem.

„Dnes má vodní hladina asi jen 60 hektarů. Už když jsem byl malý, tak jsme sem jezdili takzvaně na ptáky a vždycky bylo na co koukat. Rybník je vhodným prostředím pro vodní a mokřadní ptactvo,“ říká Petr Lumpe, zoolog CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Už v roce 1933 byl Novozámecký rybník vyhlášený tehdy státní, dnes národní přírodní rezervací. Území rezervace je z ornitologického hlediska nejvýznamnější lokalitou severních Čech. Odborníci zde napočítali více než 220 druhů ptáků. ¨

Setkání s orlem mořským i rákosníkem

Běžný návštěvník se setká nejspíš s potápkou roháčem. „Ale máme tu samozřejmě i vzácnější druhy. Určitě bychom neměli zapomenout na jeřába popelavého, občas tu najdeme orla mořského, na tahu se zastavuje orlovec říční a v rákosí sídlí spousta zajímavého drobného ptactva, jako jsou rákosníci, sýkořice vousaté, slavík modráček a další,“ vypočítává Lumpe.

Novozámecká vyhlídka, v místě najdete i ptačí pozorovatelnu

K pozorování ptactva je na jednom břehu vybudována ptačí pozorovatelna a na druhém vyhlídkovém mole. Mokřadní louky Novozámeckého rybníku čítají zhruba 50 vzácných a ohrožených druhů rostlin jako leknín bělostný, ostřice dvoudomá či kapraď hřebenitá.

Rušné místo k hnízdění

Kdo by čekal, že taková lokalita bude v klidném místě stranou silničního provozu, ten by se zmýlil. Přímo po hrázi vede frekventovaná silnice první třídy číslo devět z České Lípy na Mladou Boleslav a Prahu. „Pamatuji si údaj, že za jeden den projede po této silnici jedenáct tisíc vozidel, což rozhodně není zanedbatelné. Ten hluk tu je takový neustálý, i v nočních hodinách, kdy by to člověk už neočekával,“ říká Lumpe. Ochránci přírody by samozřejmě byli rádi za obchvat v nějaké větší vzdálenosti, ale vědí, že to je nereálné. Ptactvo si na hluk už víceméně zvyklo, je to už taková zvuková kulisa. V poslední době se objevil návrh na přemostění údolí, které by bylo ale velkým zásahem z krajinářského pohledu. „Možné úpravy jsou stále ve stavu jednání. Uvidíme, co přinese čas,“ uzavírá Lumpe.

Novozámecký rybník
Spustit audio