Ptačí park Mnišské louky u České Lípy tepe životem. Jaké druhy ptáků, plazů a oboživelníků tam můžete vidět?

Mokřiny v zákrutu Ploučnice u České Lípy už od roku 2020 přeměňuje Česká společnost ornitologická na Ptačí park Mnišské louky. Více řekl Pavlu Kudrnovi ornitolog Martin Bacílek.

Z velké části hospodářsky nevyužívané území s černými skládkami, starým úložištěm kalů a zarůstajícími zbytky původních říčních ramen je totiž ideálním územím pro obnovu hnízdišť mokřadních ptáků. Ochrana ptáků pomáhá i vzácným obojživelníkům, plazům, vážkám a motýlům.

„My jsme po nějakých dvanácti letech zkušeností se v ČSO rozhodli, že je doba, abychom našli lokality pro další ptačí park, nejenom Josefovské louky. Pátrali jsme po celé České republice a prošli jsme spousty lokalit, ale právě tenhle lehce zapomenutý kout se nám velmi líbil, protože nabízí velký potenciál pro ty změny. Ze zapomenutých luk tam můžeme udělat něco zajímavého pro ptáky a pro přírodu,“ přiblížil Martin Bacílek vznik Ptačího parku Mnišské louky.

Hostem ve studiu Českého rozhlasu Liberec byl Martin Bacílek z České společnosti ornitologické

Jeho správci z České společnosti ornitologické patrk zaměřují hlavně na luční a mokřadní ptáky, kterým se tam snaží vytvořit vhodné prostředí. V parku hnízdí například jeřábi popelaví, bekasiny otavní, slavíci modráčci, bramborníčci černohlaví a další druhy ptáků. „Je tam silná populace cvrčilek. Louky slouží taky jako loviště pro čápy bílé a čápy černé, a také pro několik druhů dravců,“ doplnil Martin Bacílek. Těch prý při posledním monitoringu napočítali devět, mezi nimi třeba i orla mořského nebo luňáka červeného.

Co v mokřadech ptáci loví, jak vlastně park vznikl, i jak se o něj vlastně pečuje a z čeho je tato péče financována, i to se dozvíte v záznamu rozhovoru Pavla Kudrny s ornitologem Martinem Bacílkem.

autoři: Pavel Kudrna , reČRoL
Spustit audio

Související