Pocty hejtmana 2020: Mezi oceněnými jsou letec, matematik i kněz

16. prosinec 2020

Hejtman Martin Půta ocenil Hejtmanským zlatým dukátem 7 osobností, které se svým celoživotním dílem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje. Nositeli ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje pro rok 2020 jsou Rolland Zdeněk Bulirsch, Jiří Dostál, Svatava Hejralová, Luboš Hes, Stanislav Přibyl, František Truhlář (in memoriam) a Walther Wiener.

Osobnosti Libereckého kraje jsou každoročně od roku 2006 vyznamenávány u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Letos byly kvůli hygienickým opatřením Pocty hejtmana nejprve odloženy a nakonec v tradičním podání zrušeny. Některým z oceněných předal hejtman Martin Půta Poctu individuálně.

Veřejnost tento rok nominovala na Poctu hejtmana celkem 22 kandidátů. Finálních 7 osobností z nich vybrala odborná porota složená ze zástupců kulturních, vzdělávacích a zdravotnických organizací Libereckého kraje.

Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje v roce 2020 a jejich medailonky:

Prof. Dr. dr.h.c. mult. Rolland Zdeněk Bulirsch

  • za celoživotní přínos v oblasti matematických věd

Liberecký rodák a celosvětově uznávaný vědec. Pracoval na Fakultě matematiky Technické univerzity v Mnichově jako vedoucí katedry numerické matematiky. Je členem bavorské akademie věd a nositel nejvyššího Bavorského státního vyznamenání – Maxmiliánova řádu. Cenný je jeho přínos při vysvětlování významu techniky, přírodních věd a matematiky.

akad. soch. Jiří Dostál

  • za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví

Renomovaný umělec, sochař, designér, medailér, výtvarník, ale také pedagog a ředitel na Střední umělecko-průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou, kde založil obor „Ražená medaile a mince“ nebo „Propagační design“. Vedle řady mincí navrhl také podobu nejvyššího jabloneckého vyznamenání Cenu Pro meritis, kterou sám v roce 2013 získal. Spolupracuje s mnoha předními českými umělci a institucemi. Je členem Asociace umělců medailérů ČR. Spolupracuje s Českou národní bankou v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze.

Svatava Hejralová

  • za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění

Jilemnická rodačka a dlouholetá ředitelka festivalu Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. K divadlu byla vedena otcem již od útlého mládí, a tak není divu, že u ochotnického divadla profesně i zůstala. Je nejmladší nositelkou Zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla, který je udělován jako výraz ocenění mimořádných zásluh jedinců o rozvoj amatérského divadla.

Prof. Ing. Dr.Sc. dr.h.c. Luboš Hes

  • za celoživotní přínos v oblasti textilního výzkumu

Rodák z Liberce je uznávaným odborníkem v oblasti textilií a profesorem na Katedře hodnocení textilií. Vyučoval textilní inženýrství na Univerzitě v Portugalsku a působil na dalších světových univerzitách. Dvacet let působil ve Výzkumném ústavu textilních strojů. Vydal cca 400 odborných publikací s textilní tematikou. Jeho jméno nese 65 patentů, podle kterých bylo vyrobeno bezmála 150 unikátních měřících přístrojů. Vyznamenán mnoha světovými institucemi, nositel ocenění Česká hlava v oboru výroby unikátních zařízení. Poslední ocenění, které obdržel, je čestný doktorát udělený Národním Technologickým Institutem v Indii za přínos textilní vědě a technologii.

páter ThLic. Stanislav Přibyl Th.D.

  • za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti

Kněz, administrátor Římskokatolické farnosti – arciděkanství Horní Police, Jezvé a Žandov. Působil i jako generální vikář litoměřické diecéze. Pracuje jako generální sekretář České biskupské konference. Má dlouholeté zásluhy v oblasti spolupráce církevních orgánů s občany i představiteli Libereckého kraje. Inicioval a byl hlavním organizátorem rekonstrukce poutního areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici.

František Truhlář in memoriam

  • za mimořádný přínos při leteckých bojích 2. světové války

Letec Královského letectva. Během 2. světové války byl při dvou leteckých nehodách zraněn a utrpěl těžké popáleniny. Následně během léčby podstoupil částečnou transplantaci obličeje. Ta se neobešla bez viditelných následků, kvůli kterým se stal po návratu do rodné vlasti i terčem opovržení. V prosince 1946 při letu při letu z Brna do Prahy z doposud nevyjasněných důvodů změnil směr a v blízkosti lomnické sokolovny škrtl křídlem letounu o jeden z domů. Nehodu tentokrát bohužel nepřežil. František Truhlář obdržel britská, francouzská a československá vyznamenání a medaile.

Walther Wiener

  • za celoživotní a mimořádný přínos v oblasti ornitologie a standardizace chovu okrasného ptactva

Rodák z Liberce byl díky svému původu během 2. světové války už jako malý chlapec pronásledován antisemitskými zákony a nařízeními. Válku přežil a vrátil se do Hrádku nad Nisou. Walther Wiener obdržel čestné občanství města Hrádek nad Nisou, dokonce je tam po něm pojmenován most. Byl zakladatelem chovu okrasného ptactva, kterému se věnoval celý život. Autorem všeobecně uznávaných mezinárodních standardů pro hodnocení ptactva a jeho metodiky jsou stále používány při hodnocení na českých i zahraničních výstavách. Jako mezinárodní posuzovatel reprezentoval naši zemi na světových výstavách ve Vídni či Paříži. Dostal nejvyšší vyznamenání Světové ornitologické konference. Zemřel 15. prosince 2020. Čest jeho památce.

autor: reČRoL
Spustit audio

Související