Motýlí louky v Českém ráji – hmyzí eden. Jejich zakládání podporují ochránci přírody

23. duben 2019 09:11

Na Oborských lukách v Českém ráji žije na šest desítek druhů motýlů. Rozvoj těchto luk, kde rostou květiny bohaté na nektar, finančně podporuje Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Jizersko-ještědský horský spolek pečuje o horské louky

00756249.jpeg

Členové Jizersko-ještědského horského spolku posekali vzácné louky v rezervaci Bukovec Chráněná lokalita v blízkosti osady Jizerka je nejbohatší botanickou lokalitou v Jizerských horách a pravidelné kosení přispívá k ochraně tohoto biotopu.

Podle ochránců přírody je intenzivní kosení zahrad a luk jedním z důvodů úbytku motýlů v přírodě. Motýlí louky v Českém ráji se kosí až při druhé seči nebo jednou za dva roky a jsou na nich desítky druhů motýlů, říká Jiří Klápště, vedoucí Správy CHKO Český ráj: „Tam se bavíme zhruba o padesátce až o šedesátce druhů denních motýlů, které se vyskytují v této lokalitě.“

Vznik květnatých motýlích luk ochránci přírody z Českého ráje podporují. Jsou například nedaleko Jinolických rybníků. Na Oborských lukách rostou luční květiny bohaté na nektar. Na loukách platí zvláštní režim hospodaření, vysvětluje Klápště: „Ty louky mají speciální management, kdy se část louky nechá nepokosená a pokosí se až při druhé seči nebo až další rok.“

Spustit audio

Související