Královské oslavy připomněly 100. výročí úmrtí posledního majitele zákupského zámku

4. červenec 2022 10:52

Na zámku v Zákupech si 2. července 2022 připomněli 100. výročí úmrtí posledního českého krále Karla I. Mimořádně si mohli návštěvníci v zámecké kapli poslechnout tamní harmonium.

Čtěte také

V roce 2022 je to 100 let od úmrtí posledního českého krále Karla I., který byl také posledním habsburským majitelem zámku v Zákupech. I proto si na zámku výročí připomněli akcí, kde se průvodci na prohlídkových trasách více věnovali právě poslednímu českému králi, na nádvoří nechyběla hudební vystoupení a děti mohly v zámecké zahradě plnit nejrůznější soutěžní úkoly.

Už od dopoledních hodin byly v zámeckém parku pro malé návštěvníky připravené nejrůznější zábavní koutky. V 16:30 slavnostně zahájili na nádvoří panelovou výstavy o Karlu I., která tam bude po celou turistickou sezónu. Následovala hudební vystoupení interpretů vážné i popové hudby.

Na trase s názvem „Zámek za císaře Františka Josefa I.“, jejíž součástí je zámecká kaple, byly prohlídky obohacené o hru Miroslava Pošváře na harmonium.

Karel I. byl posledním habsburským majitelem zákupského zámku

Zákupské panství bylo za Františka Josefa I. začleněné do majetku celé rodiny Habsburků, se kterým mohl disponovat jen vládnoucí Habsburk. Karel I. byl poslední vládnoucí Habsburk a poslední majitel zámku, ale jako vládnoucí císař ho nikdy nenavštívil. Podle zákupského kastelána Vladimíra Tregla měl během I. světové války jiné starosti než se rekreovat na zámku.

V době panování Karla I. tedy nebyl zámek císařskou rodinou využívaný, přesto neležel ladem. Za I. světové války fungoval v budově hospodářského dvora vojenský lazaret. Byl tam do konce roku 1918 a fungoval ještě krátce po zániku monarchie. Podle kastelána Tregla se o zámku se uvažovalo jako o letním sídle T. G. Masaryka a dokonce v roce 1919 odtud odvezli nábytek, aby vybavili salonky nově vzniklých ministerstev v Praze.

Karel I. zemřel 1. dubna 1922 ve vyhnanství na portugalském ostrově Madeira. V tento den si na zámku panovníka připomněli také pověšením jeho portrétu, který byl posvěcený a může být vystavený veřejné náboženské úctě. Karel I. Byl totiž v roce 2004 blahořečen římskokatolickou církví. Důvodem k blahořečení byla jeho snaha, ihned po nastoupení na trůn v roce 1916, ukončit probíhající válku, přestože s jejím rozpoutáním neměl nic společného. Bohužel jeho snaha byla marná.

Karel I. je pohřben na ostrově Madeira ve městě Funchal a potomci neuvažují o přemístění jeho ostatků do Vídně. Podle Vladimíra Tregla, kastelána na Zákupech, byla by to prý neúcta k tamním obyvatelům, kteří Karlovi I. a jeho rodině pomohli.

autoři: Tomáš Mařas , reČRoL
Spustit audio

Související