Za duchy na Trniště

16. říjen 2017
Křížem krajem

Na Vysokém hřebeni, který se vypíná nad Janovem a Bedřichovem a odděluje je od velkoměstské civilizace Liberce, se nachází poutní místo zvané Trniště. Cíl našeho dnešního putování s Markem Řeháčkem.

Křížová cesta se žulovými sloupky jednotlivých zastavení, a oltářem Panny Marie u kamenné studánky tu vznikla v roce 1878. Tehdy ji na svém pozemku nechal postavit Josef Klamt na popud místního faráře, kterému se zlepšil zrak, když užíval vodu z pramene. Procesí sem chodívala z Harcova i z Janova. Proto začátkem 20. století napadlo zmíněného Josefa Klamta postavit v sedle při cestě občerstvení pro poutníky v podobě chatky s pivní zahrádkou.

Rozhledna, Hašlerova chata, komplex Murano

Poutníků a později i turistů přibývalo, a chatku proto nahradila chata Dornstbaude – chata na Trništi. Ve dvacátých letech 20. století k ní byla přistavena i jehlanovitá rozhledna, která ovšem za II. světové války spadla. Po roce 1945 dostala chata jméno Hašlerova a v 80. letech byla zbourána a na jejím místě vyrostl nový komplex, dnes nazývaný Murano. Samo poutní místo za dob socialismu značně zchátralo a teprve po roce 1989 zčásti obnoveno. Roku 1996 bylo na sloupcích původní křížové cesty umístěno dvanáct nových keramických zastavení autora Reinholda Hüttmanna a ke studánce pak přibyla krásná oltářní malba na plechu od Libuše Rýdlové, znázorňující Pannu Marii.

Zajímavé je, že poutnímu místu dala jméno asi 15 metrů vysoká žulová skála, nacházející se v lese na opačné straně od Hašlerovy chaty. Vrchol s několika skalními mísami byl návštěvníkům zpřístupněn na konci 19. století schůdky a zábradlím. Se skaliskem je spojována celá řada pověstí.

Poklad a hrad zlého rytíře, divoženky i mužíčkové

Kdysi zde stál hrad zlého rytíře, který dodnes v místě straší v podob velkého výra. Uvnitř skály má být ukryt poklad, který je možné vyzvednout jen na Velký pátek, když se v kostele zpívají pašije; podle jiné legendy jej hlídají divoženky nebo šedí mužíčkové, kteří dobrým a chudým lidem dávají do nůší listí a šišky, které se pak promění ve zlato.

Spustit audio