Z bývalého areálu Clam-gallasovské cihelny je park s tůněmi a pulsujícím mokřadním životem

21. září 2023

Místo skládky starých pneumatik a vraků tůně, do kterých se vsakuje povrchová voda. Jeden z projektů na udržení vody v krajině podpořil Liberecký kraj s pomocí evropských fondů v Hrádku nad Nisou. Z nevzhledného koutu bývalé cihelny vzniklo místo, kde se daří lidem i přírodě.

„Tady dřív byla pískovna a cihelna, a byl to klasický brownfield, který se změnil v místo, kde se pracuje trošku jinak s vodou než dřív,“ popsal místo radní libereckého kraje pro životní prostředí Václav Židek z České pirátské strany.

„Předtím (voda) různě stékala a strhávala s sebou hlínu, ničila okolí, protože stékala, kam nemá. Teď steče tady do tohoto žlabu a odtéká tam dál, do obrovské tůně,“ dodal.

K tůni se redaktorka Jana Švecová zašla podívat s hydrobiologem Radomírem Studeným z odboru životního prostředí Libereckého kraje.

„Co těžba ustoupila, nějaké tůně tu samozřejmě byly, ale byly plné odpadu, byly tu pneumatiky a hodně zavezeného materiálu. Ten byl vyčištěn a tůně byly vymodelovány podle posledních trendů.

Teď tu máme tůně pulsující životem, mokřadním životem, s obojživelníky, jako je čolek obecný nebo žáby, blatnice skvrnitá a skokan štíhlý. Můžeme tu najít brodivé ptáky, i další ptáky, kteří hnízdí v rákosinách,“ vysvětlil hydrobiolog.

Kolem tůní vede haťový chodníček. „Tady můžete vidět první prameniště, odsud se tlačí voda směrem dolů do jezírek, co vidíme pod námi, takže když se mě kdosi ptal, jestli je tady voda pouze povrchová a ze srážek, tak ne, jsou tady prameny právě z výše položených pozemků,“ ukázal.

Jak vypadá zázemí pro návštěvníky parku Cihelna a co na to říkají lidé, kteří tam chodí? Poslechněte si reportáž.

autoři: Jana Švecová , reČRoL
Spustit audio

Související