Prioritou je nakládání s vodou v krajině, přibližuje Nadaci Ivana Dejmala ředitel Ondřej Petrovský

Podnětem k založení Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která v roce 2023 slaví 30 let, byl neutěšený stav Jizerských hor, včetně odlesnění jejich vrcholových partií.

Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

„Nakládání s vodou v krajině je naší prioritou už od počátku, a v posledních letech, i v návaznosti na klimatickou změnu, se ta pomoc zintenzivňuje," přibližuje poslání Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, její ředitel Ondřej Petrovský.

V roce 2022 se díky úzké spolupráci s Jizersko-ještědským horským spolkem podařilo vybudovat 65 přehrážek v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery, a dalších více jak 130 čeká na dokončení.

Jak Ondřej Petrovský například vysvětlil, v době dešťů rašeliniště vodu lépe akumulují, a pomáhají tak zmírnit její odtok a možné záplavy v oblasti pramenící Jizery, v době sucha pak dokážou postupně vodu uvolňovat a zachovat tak vláhu.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody má za sebou 30 úspěšných let, během kterých se zaměřila na podporu biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách, výsadbu druhově rozmanitých lesů na Liberecku, revitalizaci horního úseku řeky Smědé, obnovu rašelinišť v Jizerských horách, a to zdaleka není vše.

Nakolik se daří záchrana populace tetřívka, jaké původní dřeviny pokrývaly Jizerské hory, kterým dřevinám se v současné době nejvíce daří, a jak může pomoci veřejnost? Poslechněte si záznam rozhovoru.

Spustit audio

Související