Vzduch v Mimoni nejvíc znečišťuje doprava a lokální topeniště

13. červenec 2022 15:21

Kvalitu ovzduší v Mimoni nepříznivě ovlivňují lidé, kteří topí tuhými palivy a také doprava, která se soustředí v centru města. Ukázalo to společné měření kvality ovzduší a hluku libereckých hygieniků a pracovníků Státního zdravotního ústavu v Praze. Většina škodlivých látek ale stanovené limity nepřekročila.

Čtěte také

Hygienici škodliviny v ovzduší v Mimoni měřili v říjnu 2021 na pěti místech. Mobilní měřící zařízení hygienici umístili na křižovatky ulic Březinova a Jiráskova, ke kinu na náměstí Československé armády, k základní škole v ulici Letná, k hasičské zbrojnici na Tyršově náměstí a v městské obytné zóně pod Ralskem. Zaměřili se na škodliviny, jako jsou oxidy síry, dusíku, uhlíku, aerosoly nebo polétavý prach. U většiny z nich imisní limity překročené nebyly.

I když naměřené hodnoty jsou dobré, podle ředitelky Krajské hygienické stanice v Liberci Jany Lossové se prokázalo, že největšími znečišťovateli jsou majitelé kotlů na tuhá paliva a také doprava, která vede centrem města. „Na to je potřeba se zaměřit v rámci snižování expozice znečišťujícím látkám. (Co se týče) Lokálního topeniště, tam je šíře větší, nabízejí se různé dotace, je to hodně na individuálním přístupu,“ řekla Loosová Českému rozhlasu. U dopravy by podle ní bylo nejefektivnějším řešením vybudovat obchvat.

V plánu vybudování obchvatu je, projekt je ale zatím ve fázi příprav. „Je naplánovaný, bohužel, z té návětrné strany, ale je to v řešení kvůli vlastnictví pozemků a kvůli organizačním důvodům,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Židek z České pirátské strany.

Po silnici č. 270 v říjnu 2021 v době měření přes den projelo přes 9 300 a po silnici č. 268 bezmála 3 750 aut. Podle Pavly Procházkové z Krajské hygienické stanice tyto frekventované silnice splňují i hlukové limity. Ale je to podle ní jen díky tomu, že byly stavěné podle dřívějších norem.

Pro starou hlukovou zátěž jsou limity přes den 70 decibelů a pro noc 60 decibelů. Pro novější silnice jsou základní limity o deset decibelů nižší a ty už ani jedna z krajských silnic v Mimoni nesplňuje.

Podobné měření se v Libereckém kraji uskutečnilo v minulých letech i v Liberci a České Lípě. Mimoň si Státní zdravotní ústav vybral zejména proto, že jde o typické menší město, s typickými zdroji znečištění.

autoři: Eva Malá , reČRoL
Spustit audio

Související