Vánoce u Habsburků nebo v rodině prvorepublikového nadlesního? Nově k vidění na zákupském zámku

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nadílka u pana nadlesního

Na státním zámku Zákupy začínají víkendové adventní prohlídky. Návštěvníkům přiblíží Vánoce na vídeňském císařském dvoře i v rodině vysokého státního úředníka z doby první republiky. Letním sídlem císaře Ferdinanda Dobrotivého provedl redaktora Jaroslava Hořeního kastelán Petr Weiss.

„Prohlídku začínáme v zámecké kapli svatého Františka z Assisi. Je to příznačné místo, kde se dá krásně představit příběh narození Ježíška a jak to vlastně bylo se vznikem betlémů,“ vysvětlil Petr Weiss. Vznik betlémů je spojován právě z patronem vánočně vyzdobené kaple.

Kaple sv. Františka z Assisi

Hala před zámeckou kaplí s vánočně nazdobeným smrčkem a několika dobovými dárky přiblíží návštěvníkům Vánoce rakouských císařů. „Takový základní rozdíl oproti dnešku je, že ty dárky nebyly zabalené,“ popsal expozici kastelán Petr Weiss.

Nadílka na císařském dvoře

Dalším zastavením adventní prohlídky je byt vysokého úředníka Státních lesů a statků, inženýra Josefa Mati. Ten se památkářům podařilo zpřístupnit teprve loni, ke stoletému výročí vzniku republiky a také zestátnění zámku v Zákupech.

„My jsme vstoupili do pokoje, který byl po celý rok nejuklizenější. Sem se chodívalo, když byla návštěva, chodívalo se o nedělích, ale tady se také podávala štědrovečerní večeře a nadílka,“ představil sváteční pokoj Petr Weiss.

Sváteční pokoj pana nadlesního

Na rozdíl od nadílky z doby mocnářství jsou dárky v bytě prvorepublikového nadlesního zabalené. „Tady už to máme tak půl na půl, většina dárků je zabalených. Vycházíme ze vzpomínek dětí pana inženýra Josefa Mati, kteří se velmi významně podíleli na vzniku této expozice,“ doplnil kastelán zákupského zámku.

Během adventních prohlídek se tam návštěvníci dozví také mnoho zajímavostí o historii betlémů nebo vánočních stromků. Adventní prohlídky na státním zámku Zákupy se konají tento a následující tři víkendy. Vždy od deseti do čtrnácti hodin.

Spustit audio

Související