V podhůří Jizerských hor obnovili Clam-Galassovský rybník

15. květen 2020

Zadržuje vodu v krajině, slouží jako domov pro vodní živočichy a dá se tam jít na procházku. Staronový rybník Pod Hůrkou.

Na úbočí Jizerských hor vznikl nový rybník. Název Pod Hůrkou nenese náhodou, nedaleko se právě jedna Hůrka tyčí. Lesy České republiky se rozhodly vybudovat vodní plochu na tomto místě proto, že kdysi právě tam rod Clam-Galassů soustavu rybníků pro rybolov a odpočinek založil. Postupem času zarostla voda náletovými dřevinami; ty už jsou teď vykácené a znovu je tam rybník.

Rybník obrůstá trávou

Tenhle nový rybník je v revíru lesního správce Václava Vacka.  „Ta retenční nádrž je na toku Červený potok, v minulosti to byla zamokřená olšina, ještě předtím zde byly zbytky historické hráze po Franzu Clam-Gallasovi,“ říká.

Zachované zbytky hráze ze soustavy rybníků pro rybolov a odpočinek, které v místě kdysi založil rod Clam-Galassů

Nabízí se otázka, proč se Lesy rozhodly vodní plochu obnovit. A záhy se pochopitelně nabízí i odpověď: sucho v krajině je problémem, o kterém slýcháme stále častěji, a právě proto se Lesy České republiky snaží alespoň jednou do roka v Jizerských horách nebo podhůří nějakou nádrž vybudovat. „Cílem je zadržet vodu v kraji, teď rybník slouží i jako estetický a rekreační prvek, lidé sem můžou přijít na procházku,“ dodává Václav Vacek.
V budoucnu tady kromě pejskařů a výletníků potkáte také rybáře. Plánují tu totiž vysadit amury.  „Když se podíváte, ten rybník teď zarůstá zelenou trávou, až sem nasadíme ryby, budou ji požírat,“ popisuje lesní správce.

V budoucnu se sem možná vrátí i ryby

Hned za rybníkem je vidět ještě jedno menší vodní dílo. „Tady jsme zlikvidovali menší tůň, která nemá přítok, ale tlačí se sem spodní voda, takže tady vzniká další vhodný biotop pro různé vodní živočichy,“ ukazuje Václav Vacek. V současné době už se pracuje na budování dalšího nového rybníka, bude v osadě Saň nedaleko odsud.

autor: sas
Spustit audio

Související