Tajemná i mystická místa: Po stopách šibenic, pranýřů a stínadel Libereckého kraje

Šibenice a katovská lavička v Turnově

Také město Turnov disponovalo právem výkonu hrdelního práva, mělo tedy svoji šibenici. A dokonce i katovské lavičky.

Kalvárie v Turnově

Putování po stopách šibenic nás zavede do Turnova. Místa, kde stávaly šibenice, se dochovala nejen v obecném pojmenování, ale i dobových mapách. Lokalizovat další šibenici se pokusí ředitel turnovského muzea Českého ráje Jan Prostředník a redaktor Jaroslav Hoření.

Dochovaná katovská lavička v Turnově
Spustit audio

Související