Svaté i Čertovy – jména pro 600 schodů na Mariánskou horu

16. říjen 2017
Schody na Mariánskou horu

Čertovy, Svaté nebo Mariánské schody, tak se říká šesti stovkám kamenných schodů, které spojují údolí Desné a Mariánskou Horu, jednu z nejkrásnějších osad Jizerských hor s rozptýlenou zástavbou krásných chaloupek.

Uprostřed této osady stojí kaplička Panny Marie, postavená roku 1753. Na dveřích je popsána historie, jak zde sedlák Michal Bittner kdysi vyoral starou dřevěnou mariánskou sošku, která byla umístěna uvnitř kaple. Vydržela zde do roku 1994, kdy byla kaplička vyloupena a vnitřní zařízení zničeno. Díky místním horalům a nadšencům byla ovšem kaple opravena a udržována a dnes je ve vynikajícím stavu.

Největší kajícníci se prý plazili po kolenou

Na konci druhého desetiletí 19. století zřídil Franz Linke podél poutní cesty z údolí Desné ke kapličce jednoduchou křížovou cestu. Do prkenných zastavení na dřevěných sloupcích přitloukl kolorované rytiny s tradičními výjevy z Kristova utrpení a ukřižování. Na konci byla na kopci vztyčena primitivní stavbička z kamene a dřeva, která měla představovat Boží hrob.

Každou neděli odpoledne byla cílem lidí z blízkého okolí. Poutníci z Desné chodili ke kapličce po kamenných schodech, které spojují osadu Mariánskou Horu s Desnou, a proto se jim říkalo „svaté“ schody; největší kajícníci prý po kolenou. Později víra oslabila v Jizerských horách a po schodech chodili už jen dělníci za prací, také vandrovní a obchodníci, dnes po nich chodí turisté a běhají tady i běžci.

Schody se ve strmé zalesněné stráni se dochovaly dodnes. Podle pověsti jich bylo kdysi 365 jako dnů v roce. Ten, kdo se po nich dnes projde, zjistí, že nejméně pět jich již chybí. To ovšem nic neubírá na jejich duchovní síle.