Středověké malby, agrese na internetu i Kupkovy kresby. Krajská galerie mapuje dějiny antisemitismu

23. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kresby Františka Kupky na libereckou výstavu o antisemitismu zapůjčila Západočeská galerie v Plzni

Oblastní galerie v Liberci otevřela novou výstavu o historii projevů antisemitismu a antijudaismu v českých zemích. Půjčila si na ni desítky předmětů od více než čtyřiceti institucí.

Výstava nazvaná Obrazy zášti ukazuje příklady středověkých a novověkých náboženských předsudků stejně jako nástup moderního antisemitismu a jeho tragické dopady v minulém století. Nechybí ale ani pohled na současný nárůst nenávistných projevů v prostředí internetu a sociálních sítí.

Výstavu uvádí nápis nad portálem. „Jsou to paragrafy zákonů, které hovoří o hanobení národa, rasy a tak dále, které tady máme, abychom celé té výstavě dali nějaký rámec, aby bylo jasné, že neukazujeme antisemitika jen tak,“ vysvětlil kurátor výstavy Jakub Hauser.

A kde se podle něj vzala nenávist vůči Židům? „Vychází to hodně z různých teologických koncepcí, často ukazují Židy jako mučitele Krista. Ty výjevy, které kritizují třeba židovskou lichvu a podobně, můžeme sledovat už od středověku. A žádnou empatii v tom, že Židé nesměli vlastnit půdu a vykonávat řemesla, tam nenajdeme,“ doplnil kurátor výstavy.

Mnohé návštěvníky možná překvapí, že součástí výstavy jsou i kresby Františka Kupky. „Ty kresby jsou tady kvůli tomu, že on pracuje s určitou protižidovskou vizualitou. Ty kresby vznikly pro francouzský satirický časopis. My víme i z jeho korespondence s Josefem Svatoplukem Macharem, kde píše: Jsem dalek toho být antisemitou. Jeho postoj je tak spíš postoj anarchisty,“ přiblížil Jakub Hauser.

Výstava Obrazy zášti potrvá v Oblastní galerii v Liberci do druhého ledna. Její uspořádání stálo milion korun.

autoři: Tomáš Mařas , reČRoL
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...