SOUTĚŽ: Z Českého rozhlasu Liberec prší štěstí

30. září 2022 13:00, aktualizováno

Podzim bývá ve znamení deště, z Českého rozhlasu Liberec ale v říjnu prší štěstí. Vyhrát můžete hned dvakrát, stačí vzít do ruky buď telefon, nebo fotoaparát.

Fotosoutěž

Vyfotografujte se, pánové v černých holínkách, dámy s barevným deštníkem, a fotografii zašlete na adresu liberec@rozhlas.cz a to nejpozději 31. října 23:59 hodin.

Vyhrát můžete:

 • Dárkový poukaz do hotelu Antonie ve Frýdlantu se vstupem do Wellness a Spa
 • Velké DAB rádio Hama
 • Sadu zahradního nářadí Fiskars
 • …a spoustu dalších cen

Fotosoutěž pořádáme ve spolupráci s pořadem Výlety.

Jako inspiraci přikládáme několik snímků, které posluchači do soutěže už poslali:

Soutěž ve vysílání

Jakmile ve vysílání uslyšíte výherní signál a výzvu k zavolání, neváhejte a vytočte telefonní číslo 22 155 37 22. Budete-li třetí volající, vyhráváte jednu z cen.

Vyhrát můžete:

 • Poukaz na ubytování v hotelu Královka na dvě noci pro dvě osoby, včetně spa a wellness
 • DAB+FM přenosné rádio Gogen
 • Voucher na snídani v kavárně DOK pro dvě osoby
 • …a spoustu dalších cen

Pravidla soutěže:

Z Českého rozhlasu Liberec prší štěstí
Doba konání: 1. - 31. října 2022

Fotosoutěž:

Ve výše uvedeném období budeme ve vysílání vyzývat posluchače, aby posílali fotografie podle specifikace na email: liberec@rozhlas.cz

Vyhodnocení soutěže a vyrozumění výhercům proběhne 1. 11. 2022.

Soutěž ve vysílání:

Jakmile v libovolném čase vysílání zazní výherní signál s výzvou, posluchač může volat do studia na telefon 22 155 37 22. Třetí volající se stává vítězem a má nárok na předem stanovenou cenu, kterou moderátor oznámí, až když vezme posluchače do vysílání.

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.
 • Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher není možné.
 • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.
 • Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách Českého rozhlasu, stejně tak i zaslaná soutěžní fotografie.
 • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 • Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.
autor: reČRoL
Spustit audio

Související