Před odchodem do exilu pobýval Komenský v krkonošské Horní Branné. Po jeho stopách jsme se vydali s historikem

15. listopad 2020

Jan Amos Komenský, jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů, zemřel 15. listopadu roku 1670 v Amsterdamu. Poslední biskup Jednoty bratrské musel po Bílé hoře odejít do exilu. Na místa, kde Komenský před odchodem z Čech pobýval, se vydala redaktorka Eliška Pilařová s historikem Janem Luštincem.

350 let od úmrtí jednoho z největších Čechů a Moravanů - učitele národů Jana Amose Komenského - si připomeneme v krkonošské Horní Branné. Tamní zámek je v historii Krkonoš a Podkrkonoší velmi zajímavé místo. Možná neprávem opomíjené.

Čtěte také

„Opravdu se jedná o pozoruhodné místo, které má úžasného genia loci. Když se rozhlédneme, tak tu máme celý zámecký areál, hrobku a nedaleko ještě kostel svatého Mikuláše. Myslím si, že je málo tak půvabných míst a pro historika ještě tak atraktivních a zajímavých, jako je právě Horní Branná," představil krkonošskou obec historik Jan Luštinec.

A je tam i místo, které skutečně navštívil Jan Amos Komenský, a které se dochovalo v téměř nezměněné podobě. Můžeme navštívit interiér, který podle Jana Luštince Komenský obýval.

„Odtud, z Horní Branné, 1. února roku 1628 Komenský odchází k zemské hranici, naposledy nocuje v Žacléři a pak už se do Čech nikdy nevrátil. Tedy pro nás je to místo opravdu dvojnásobně památné."

Když vstoupíme do prvního patra zámku v Horní Branné, tak máme pocit, že jsme se v čase vrátili řekněme o 400 let zpět. Mnoho se tam nezměnilo. Dispozice, ostění nade dveřmi, vše je zachováno a původní.

„A já k tomu připomenu ještě jednu věc. Když se rozezní zvon Mikuláš na zdejším kostele, který je z roku 1577, tak my slyšíme autentický zvuk, který kdysi slýchal Jan Amos Komenský. To je myslím naprosto jedinečná záležitost. Tady nejen že vidíme to, na co on se díval, ale také slyšíme, co on slyšel," říká historik Jan Luštinec.

Čtěte také

Zvon Mikuláš se určitě ozýval i v čase únorovém roku 1628, na přelomu zimy a jara, kdy odtud Komenský odcházel. „To je mimo veškerou pochybnost. Takže tento hlas zvonu jej vlastně vyprovázel z vlasti. A ještě taková drobnost. Když se tady otvíral památník Jana Amose Komenského, tak se právě rozezněl tento zvon, jako jediné autentické zvukové svědectví Komenského doby," dodává Jan Luštinec.

autoři: Eliška Pilařová , reČRoL | zdroj: Český rozhlas Hradec Králové
Spustit audio

Související