Nový Bor chce přispívat lidem na domácí čistírny vody. A to i zpětně

15. září 2019

Město Nový Bor plánuje svým obyvatelům přispět až zhruba tři čtvrtiny nákladů na vybudování domácí čistírny odpadních vod. Pokud návrh v září schválí zastupitelé, budou moct lidé o dotaci žádat od února příštího roku.

„Příspěvek budou moci využít lidé, kteří žijí v lokalitách, kde není zajištěná likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním, nebo kde se není možné z technických a ekonomických důvodů na kanalizační síť napojit,“ vysvětlil na webu města starosta Nového Boru Jaromír Dvořák ze SLK. S takovým omezením se potýkají zejména obyvatelé Pihelu, Janova, Bukovan a Chomoutů.

Návrh počítá s tím, že od roku 2020 vyčlení město na tento ekologický program asi 2 miliony korun ročně. Žadatelé by mohli získat až sedmdesát procent uznatelných nákladů, maximálně by šlo o padesát tisíc korun. O příspěvek si bude moct zažádat každý, kdo kdykoliv od 1. ledna 2015 uvedl v uvedených lokalitách domácí čistírnu odpadních vod do provozu.

Finanční podpora má být vázána například na doložení vlastnictví nemovitosti, kupní smlouvy se zhotovitelem domácí čistírny, doložení skutečných nákladů a jejich uhrazení, kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí. Účelem dotace má podle města být zvyšování kvality odpadních vod a ochrana životního prostředí

autor: reČRoL
Spustit audio

Související