Neděle: Co oceňujete u žen a co u mužů?

Jaké vlastnosti jsou pro vás důležité? Koho jste za jeho charakter obdivovali a obdivujete? Jaká konkrétní žena nebo muž má pro vás kredit právě díky svému vystupování a chování?

Cílem charakteristiky lidských vlastností je zobrazit důležité povahové rysy, schopnosti, dovednosti a záliby určité osoby. Charakteristika bývá spojena s popisem konkrétní osoby. Rozlišujeme charakteristiku přímou, v níž jsou povahové rysy přímo pojmenovány, a charakteristiku nepřímou, kde se poznávají vlastnosti prostřednictvím jednání a vyjadřování jednotlivce v různých situacích. Ve společnosti uspěje ten, u koho v drtivé většině převládají pozitivní vlastnosti. Každý by si měl nastavit zrcadlo a dokázat pravdivě pojmenovat své pozitivní, ale i negativní vlastnosti a také je popsat. Společnost se neuzavírá před nikým. Důležité je projevit dostatečnou vůli pracovat v první řadě sám na sobě a svým jednáním a projevem pozitivních vlastností působit na své okolí a hájit spravedlnost, čest a pravdu. Každá negativní vlastnost má svůj protipól v pozitivní vlastnosti a naopak.


autor: kas
Spustit audio