Nechme přírodu odpočinout, vrátí nám to, vzkazuje turistům šéf KRNAP

Správa Krkonošského národního parku vyzývá turisty, aby dodržovali pravidla pro pohyb v době nouzového stavu i pro návštěvy v národních parcích.

Správa Krkonošského národního parku vyzývá turisty, aby dodržovali pravidla pro pohyb v době nouzového stavu i pro návštěvy v národních parcích.

„Návštěvníci Krkonošského národního parku a koneckonců i všech dalších národních parků musí nadále dodržovat pravidla chování v národních parcích, tedy dodržovat zákony a návštěvní řád, to je také prostor, který budeme kontrolovat. A k tomu samozřejmě připadají i ty požadavky podle nařízení vlády a nařízení ministerstva zdravotnictví,“ říká ředitel správy parku Robin Böhnisch.

Jaká jsou tedy pravidla pro pohyb lidí v Krkonošském národním parku v nouzovém stavu? Jsou přísnější než jindy a pokud ano, jak konkrétně?
Návštěvníci Krkonošského národního parku a koneckonců i všech dalších národních parků musí nadále dodržovat pravidla chování v národních parcích, tedy dodržovat zákony a návštěvní řád, to je také prostor, který budeme kontrolovat. A k tomu samozřejmě připadají i ty požadavky podle nařízení vlády a nařízení ministerstva zdravotnictví.

Kdo bude dodržování pravidel kontrolovat a jak?
V horách se pohybuje Armáda České republiky, která kontroluje především prostor zelené hranice s Polskem. Musím dodat, že polská část národního parku je kvůli rozhodnutí polské vlády pro návštěvníky zcela uzavřená. Dále se tu pohybuje Policie České republiky. V terénu jsou samozřejmě naši strážci a lesníci, kteří kontrolují možné přestupky proti životnímu prostředí.

Jaký je v posledních dnech v Krkonoších provoz co se návštěvnosti týče?
Zaznamenáváme pokles návštěvnosti, lidé většinou dodržují doporučení necestovat daleko kvůli procházce v přírodě, ono vyrazit teď z nějakého velkého města a jet sto kilometrů kvůli výletu do národního parku opravdu není rozumné. Nicméně ve velkém se tu pohybují místní, kteří využívají toho, že se teď méně potkávají s turisty.

Pokuta na místě až 10 tisíc korun

Pokud tedy návštěvníci nebudou pravidla a nařízení dodržovat, hrozí jim nějaké pokuty? A jak vysoké?
Já se mohu vyjadřovat k tomu, co je naším zájmem, to znamená dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny a návštěvního řádu parku. Ty přestupky mohou mít podobu parkování jinde než na k tomu vymezených plochách, je to vstup mimo cesty v prvních zónách, tam se mohou pokuty udělené na místě pohybovat do výše 10 tisíc korun.

Chystáte se uzavírat některá parkoviště nebo omezovat jejich kapacitu, abyste předešli shromažďování velkého počtu lidí?
Ona ta naše výzva, která se včera objevila v éteru, je reakcí na chování místních obcí. Jsou to především obce, které vlastní nebo mají pronajaté parkovací plochy v ochranářském pásmu národního parku. Především obce v Libereckém kraji se už minulý týden rozhodly některá parkoviště uzavřít, teď se k nim připojily i obce v Královéhradeckém kraji. Naše obava je, že lidé, kteří nebudou moci využít legálních parkovacích ploch, vyjedou svými vozy do národního parku. Proto také budeme ve větší míře v terénu.

,Nechme přírodu odpočinout'

Z těch informací, které máte, tedy nevyplývá, že by se obce chystaly ta parkoviště uzavírat nebo omezovat ten provoz?
Právě že vyplývá. Už od minulého týdne se tak postupně děje od západu na východ Krkonoš.

A tím sílí vaše obava, aby auta neparkovala mimo parkoviště?
Pochopitelně, ale není to jenom tahle záležitost. Z hlediska návštěvníků je krásné počasí, z našeho hlediska máme velké obavy ze sucha, nicméně sluníčko a modré nebe vytáhne návštěvníky, kteří jsou občas schopni chovat se velmi nestandardně, například se pohybovat na lyžích v nejcennějších částech parku. Minulý týden jsme také zaznamenali pohyb skútru přímo v Krakonošově zahrádce. Takové akce se při pěkném počasí mohou opakovat, a to my budeme sledovat.

Co byste vzkázal těm, kteří měli nebo mají v plánu do Krkonoš přijet?
Asi bych je velmi zdvořile poprosil o to, aby dali přírodě šanci si od lidí trochu odpočinout, protože probíhá tok tetřívka, chystá se zahnízdit sokol a obecně je tu teď celá řada vzácných druhů, které potřebují v dubnu klid a je tu velká šance dát přírodě klid, aby nám to jednou mohla hezky vrátit.

zdroj: Jana Čermáková
Spustit audio

Související