Liberecká Střední zdravotnická škola má nedostatečnou kapacitu, Liberecký kraj pro ní chce postavit novou budovu v jiné části města

29. březen 2023 07:53

Střední zdravotnická škola v Liberci má výhledově opustit centrum města. Přestěhovat by se měla do dnes nevyužité části areálu Středního odborného učiliště v Jablonecké ulici u sídliště Broumovská.

O novou budovu usiluje zdravotnická škola už řadu let. Dnes sídlí v historickém domě z roku 1812, naproti kostelu sv. Antonína na Sokolovském náměstí. Dispozice památkového objektu ale neumožňují škole další rozvoj.

Nedostatečná kapacita staré budovy

V současnosti studuje na Střední zdravotnické škole 610 budoucích sestřiček a ošetřovatelek. Podle ředitelky Jany Urbanové by ale bylo zapotřebí dalších 140 míst, aby škola mohla uspokojit vzrůstající poptávku po zdravotnickém personálu. Na nezájem studentů si přitom nemůže stěžovat, na školu se hlásí trojnásobné množství zájemců, ale kvůli velikosti tříd už nejde počty studentů zvyšovat.

Menší kapacita školu omezuje i v tom, že potřebuje nové, moderně vybavené odborné učebny - ani ty ale nemá ve stávající budově kam umístit. Škola by také chtěla otevřít nový studijní obor nutriční terapeut, v čemž je opět limitována omezenou kapacitou. Navíc je budova ve špatném technickém stavu a kvůli stísněnějším prostorám jsou tam i problémy se splněním hygienických limitů.

Kde by mohla stát nová zdravotnická škola

Liberecký kraj plánuje postavit novou budovu v areálu odborného učiliště v Jablonecké ulici. Krajští zastupitelé na svém zasedání v úterý 28. března zatím vzali na vědomí zastavovací studii, ze které vyplývá, že nová budova školy se do areálu vejde. Neznamená to, že by se kvůli tomu muselo odborné učiliště zaměřené na řemesla stěhovat, zůstane ve svých prostorách. Areál je totiž tak rozlehlý, že se tam vejdou vedle sebe obě školy, včetně nové tělocvičny, jídelny a také internátu s kapacitou 250 lůžek.

Kdy by se mohlo začít stavět

To zatím neví ani vedení školy, ani vedení Libereckého kraje, které je jejím zřizovatelem. Hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj pouze sdělil, že by do konce tohoto volebního období měla být nová budova vyprojektovaná. Na vlastní stavbu jsou ale nutné finance, podle současného odhadu by nová škola měla přijít na 800 milionů korun, které kraj nemá. Možnosti využití dotací jsou v tomto případě omezené, protože evropské fondy pro nové programovací období s podporou výstavby středních škol nepočítají. Liberecký kraj tak musí hledat jiné finanční zajištění.

Spustit audio

Související