Krajinou Holanských rybníků

Putování Libereckým krajem s Markem Řeháčkem se v měsíci srpnu odehrávají v krajině pod vrchem Vlhošť, kde se nachází Holanské rybníky.

Prvním zastavením poutníků Marka Řeháčka a Jaroslava Hořeního byly Holany, kde se mimo jiné nachází Mariánský sloup. Jsou na něm zaznamenány i úspěchy při budování socialismu.

Další zastávku doprovází šplouchání vody přímo Holanského rybníku.

V oblasti Holanských rybníků ve středověku bylo kromě 23 vodních ploch také několik středověkých staveb. Marek Řeháček a Jaroslav Hoření se zastavili u pozůstatku jednoho ze středověkých sídel pod Vlhoští, zříceniny hradu Milčany.

Dva mostky a pozůstatky mlýna u Hrázského a Dolanského rybníku byly hlavními body posledního srpnového putování v krajině Holanských rybníků.

Spustit audio