Komunální volby 2022 – speciál z Liberce

V letošním roce kandiduje v Liberci 10 politických subjektů. Je to o 2 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 12 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili tři otázky. 

 1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.
 2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?
 3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Liberci:

ANO 2011

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Není to tak jednoduché, jak se to prezentuje. Lanová dráha bude nákladným projektem a město má jiné investiční priority jako např. bazén. Město by mělo být nápomocno při obnově lanové dráhy. Při neznalosti ekonomické rozvahy celého projektu nelze slibovat její zařazení do systému MHD.

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

Důležité bude plánovat investice s rozmyslem a seřadit si priority, nelze slibovat vzdušné zámky. Město má stále velký dluh, který se musíme snažit snižovat. Chceme zajistit funkční městský bazén, modernizovat další školy a školky, opravovat a budovat komunikace i bezpečné chodníky. Investice bychom měli cílit i do městských částí, nejen do centra města.

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

Největším problémem je nedostatek parkovacích míst na sídlištích, kde je potřeba společně s jejich revitalizací hledat možnosti parkování, což už se nyní děje. Byty by měly být řešeny citlivě jak v centru města, aby se nestalo mrtvou zónou bez obyvatel, tak v satelitních oblastech. Musíme se zaměřit na spolupráci s investory, popřípadě uvést v život princip družstevního bydlení, na které přecházejí i jiná města. Měli bychom víc dívat kolem sebe a inspirovat se v jiných městech, jak různé problémy řeší.

Česká pirátská strana

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Lanovka k Ještědu a Ještěd k Liberci neodmyslitelně patří. V tuto chvíli je však míč na straně Českých drah, které lanovku vlastní. Město Liberec může pomoci při prodloužení lanovky ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. A to tím, že poskytne pozemky, které vlastní. Naší prioritou je, co nejméně zatížit rozpočet města. V Liberci je totiž třeba řešit dopravu a postavit roky slibovanou Novou Pastýřskou, řešit dostupnost bydlení, navýšit kapacitu škol a školek, opravit bazénu nebo zvelebit okolí Harcovské přehrady.

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

Je smutné, když musí lidé v participativním rozpočtu hlasovat, jestli má město postavit chodník podél rušné silnice, dětské hřiště nebo posekat kopřivy. Proto je potřeba začít s nápravou základních věcí, které ve městě nefungují – údržba veřejného prostoru, péče o zeleň, hřiště, opravy cest. Přál bych si, aby lítačka na MHD šla koupit přímo v aplikaci Dopravního podniku. Abychom nemuseli stát dlouhé fronty na úřadech a veškerá komunikace s magistrátem šla vyřídit online přes Portál občana. Ale bolavých míst je celá řada. Plavecký bazén už nesnese další odklad rekonstrukce. Je potřeba řešit dopravní situaci ve městě a postavit roky slibovanou dopravní spojku Nová Pastýřská. Zároveň chceme kvalitní a moderní MHD. Zasadíme se o zvelebení okolí Harcovské přehrady.  Pozornost si zaslouží i přilehlý lesopark na Králově Háji. Zvýšíme kapacitu školek a škol. Postavíme nové městské byty.

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

Chceme změnit nastolený trend, kdy se radnice zbavovala bytů i pozemků. Od 90. let klesl počet městských bytů z 18 000 na 1 200. Naším cílem je, aby obecní bydlení bylo dostupné pro všechny skupiny obyvatel od znevýhodněných, přes rodiny se středními příjmy až po seniory. Vyjma rozumné výstavby a rekonstrukcí stávajících nemovitostí bychom rádi zavedli městskou nájemní agenturu, která propojí majitele bytů s lidmi v bytové nouzi. Podobný projekt velmi dobře běží v Praze. Zároveň poskytneme nevyužité městské pozemky pro projekty spolkového bydlení, tzv. baugruppe úspěšně fungují v Německu. Spolky tvořené z místních občanů staví na městských pozemcích a díky tomu jsou pak byty výrazně levnější. Jako zajímavé místo pro spolkové bydlení se nabízí okolí Papírového náměstí. Problémy s parkováním se týkají především sídlišť. Jejich revitalizace probíhá příliš pomalu. Je třeba ji urychlit, ať podmínky k žití odpovídají standardům 21. století.

Česká strana sociálně demokratická

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Jako sociální demokraté jsme přesvědčení, že tragédie liberecké lanovky by měla být řešena vlastníkem, který by měl, pokud se něco rozbije, rychle zjednat nápravu. Mluví se o horizontu 3 až 5 let, než zase bude na Ještěd lanovka jezdit, což pokládáme za zcela neúměrně dlouhou dobu a jen to ukazuje, jak pečujeme o svůj majetek. Nechápeme, že za půl roku, za rok po pádu lanovky není možné, aby vše zase fungovalo. Zadlužený Liberec v současné době nemá a zřejmě v dohledné době nebude mít prostředky, aby si lanovku od Českých drah kupoval.

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

V následujícím volebním období bude nutné řešit, aby dopady energetické krize nezhoršily život lidem ve městě. Liberecký kraj, ústy svého hejtmana, žádá vládu, aby energetickou krizi řešila, protože jinak bude nucen zastavovat většinu investičních akcí. Podobné to bude i u našeho města. Nedaří se vysoutěžit ceny energií, a nevíme kolik bude město muset platit, aby fungovaly školy a další jím řízené organizace, kolik bude stát fungování dopravního podniku a tak dále. Teprve poté bude možné odpovědně sestavit rozpočet Města a finance nasměrovat k nejdůležitějším věcem, kam patří opravy rozbitých komunikací, zajištění fungování MHD bez navyšování jízdného a oprava libereckého bazénu, kde se podivujeme nad cenou jedné miliardy korun.

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

Parkování nejen na sídlištích ale i ve středu města není jednoduché, sociální demokracie bude tlačit na zlepšení městské hromadné dopravy, abychom centru města tzv. uvolnili. Projekty, které v současné době již běží, a které přidají několik stovek parkovacích míst, se nám zdají nedostatečné. Přicházíme s vlastním návrhem:

- Ihned podpoříme rozvoj sociálního a dostupného bydlení (městské byty, družstevní výstavba)

- Zadáme studii k již navrhovanému vybudování tunelu pod Šaldovým náměstím a nově k výstavbě podzemních parkovišť, především v oblasti sídlišť, které v době krize, nebo katastrofy zajistí ochranu všech obyvatel Liberce jako kryty.

- Návštěvníkům Liberce nabídneme P+R parkoviště na okraji města, odkud zajistíme dopravu.

Komunistická strana Čech a Moravy a Podještědská levice

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Ještěd je symbolem města pod ním a lanovka s tím souvisí. A zkompletování dopravní sítě města je potřebné. Ovšem finanční náklady na provoz by – ještě při dalších výdajích města – byly neúnosné. Takže prozatím ponechat v péči ČD.

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

Nejpotřebnější je řešení bytové otázky. Je třeba pomoci finančně hendikepovaným obyvatelům – tudíž investovat do výstavby bytů pro seniory, domy s pečovatelskou službou, azylů pro osamělé matky s dětmi.

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

Výstavba domů a bytů by měla probíhat za pomoci všech finančních zdrojů – veřejných, soukromých i PPP (Public Private Partnership). Měly by se urbanizovat proluky, které nejsou určeny k parkové úpravě – delší dobu se diskutuje o úpravě Papírového náměstí.

Liberec otevřený lidem

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Zatím není zřejmé, jestli České dráhy vůbec budou chtít lanovku prodat. Pokud ano, je možné o obnově za přispění města uvažovat, na začátku ale musí být seriózní ekonomická analýza. Začlenění do systému MHD by dávalo smysl, pokud by šlo o model známý např. ze Švýcarska, kde jsou lanovky v cenách předplatného jízdného na hromadnou regionu v celém regionu, jednorázové vstupné se ale stále pohybuje v úplně jiných částkách než např. jízdenka na autobus. Už nyní by se ale město mělo zabývat zpoplatněním vjezdu na Ještěd – údržba silnice je nákladná a z poplatků za parkovné město nic nemá.

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

1. energie, 2. bytová výstavba, 3. veřejný prostor, 4. doprava. Ve všech těchto oblastech Liberci ujíždí vlak. Chystáme přechod na komunitní energetiku, kdy město, firmy, společenství vlastníků v bytových domech a další umístí na své střechy fotovoltaické panely a sdílí energii v nich vyrobenou. V našem programu proto mluvíme o Městské elektrárně. Chceme také nastartovat výstavbu nájemních bytů ve městském vlastnictví. Obě oblasti mají tu výhodu, že by se měly dlouhodobě samy zaplatit. Pak je tu doprava a veřejný prostor, hlavně zelené plochy, které máme podfinancované a zanedbané a kde potřebujeme investovat, aby Liberec zůstal atraktivní k životu. Konkrétně na veřejnou zeleň dává Liberec jen asi polovinu toho, co jiná města, a na vzhledu města je to už dlouho vidět. Změnit tento nepoměr je naše priorita. V dopravě chceme především rozvíjet MHD a možnosti pro pěší a cyklistickou dopravu, aby lidé nemuseli tolik využívat auta. V dopravě i v zeleni spoléháme na dotace.

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

Na našem webu www.liberecotevrenylidem.cz jsme zveřejnili detailní mapu lokalit, kde může město stavět byty na svých pozemcích. Vypočítali jsme, že je na nich možné postavit dva až tři tisíce bytů. Pro srovnání, v posledních 20 letech se stavělo cca 250 bytů ročně, většina v rodinných domech. Chceme, aby Liberec stavěl minimálně 50 bytů ročně. Mělo by jít o byty nájemní, je to nejsnazší a dlouhodobě udržitelná cesta jak ovlivnit dostupnost bydlení ve městě. Prvním a nejdůležitějším krokem je tyhle pozemky neprodávat. Naposledy se nám takto podařilo zachránit pozemky v Hanychově. Chceme také věnovat více pozornosti stávajícím sídlištím, na které se v posledních letech zapomínalo. Je připravená revitalizace Gagarinky, ale pro ostatní sídliště plány chybí. Během revitalizací by měla vzniknout i nová parkovací místa, na webu ukazujeme, kde a jak může v krátké době vzniknout až 1000 nových parkovacích míst. Naopak nechceme další parkovací místa v centru, kde chceme dopravu utlumovat.

ODS společně se Sportovci

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Město Liberec by mělo trvat a lpět na co nejrychlejším zprovoznění lanovky na Ještěd. Mělo by být co nejvíce nápomocno při procesu získání stavebního povolení, případně při změně územního plánu. Pokud se jedná o majetkový vstup, tak může být několik scénářů, které nám zároveň umožní, podílet se na vlastnictví a provozování lanovky. První varianta je, že ČD opraví, resp. postaví novou lanovku za své a bude ji provozovat jako doposud. Druhá varianta ČD, Liberecký kraj a město založí společný podnik. Městským vkladem by v tomto případě mohli být pozemky podél tzv. Beranovy cesty směrem k tramvaji využitelné pro prodloužení lanové dráhy. Další variantou je odkup pozemků od ČD městem, a následný pronájem daných pozemků silnému investorovi, který by zafinancoval výstavbu lanovky s tím, že by za to získal možnost ji po určitou dobu, na základě domluvených pravidel provozovat. Pokud bychom domluvili výkup na splátky, např. 15 let, nebyla by to ani až tak citelná zátěž pro městský rozpočet, jednalo …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

Rozhodně do bazénu, to je investice, která je opravdu nutná, ať u by šlo o rekonstrukci stávajícího či výstavbu nového. Pak je tady Sportpark u Arény, Sportovní areál ve Vesci a řada dalších sportovišť, která slouží hlavně našim dětem a na jejich rozvoj a údržbu se v posledních letech nedostává. Chceme investovat do okolí přehrady a vodních ploch v Liberci, do rozvoje parkovacích míst, především na sídlištích, kde jich je velký nedostatek. Do modernizace škol a školek. Prostě chceme rozhýbat Liberec v každém směru.

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

O parkovacích místech už jsem mluvil, prioritou by mělo být vhodné umístění nových parkovacích míst na libereckých sídlištích. Vždy to musí být v souladu s okolním. To znamená, že je nutné přistupovat k budování parkovacích míst citlivě, abychom na druhou stranu, kvůli novým místům nezlikvidovali příliš okolní zeleně a nevytvořili tím prostředí, které bude klimaticky naprosto nevyhovující, a naopak by to lidem v dané lokalitě podmínky pro bydlení zhoršilo. Jak jsem řekl, musí to být vyvážené na všechny strany. Co se nových bytů týká, tak bychom se měli snažit podporovat ty, kteří v Liberci chtějí stavět. V současné době je ve výstavbě nebo v přípravě na území města několik projektů, které po ukončení výstavby zvýší kapacitu o 2,5 až 3 tisíce bytů. Vznik nových bytů musí být v kontextu spolupráce s městem, kdy se developeři musí podílet na rozvoji městské infrastruktury a veřejného prostoru. Jedině dobrá spolupráce pomůže vzniku kvalitních projektů. I toto musí být vyvážené, aby na jedné …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Právo Respekt Odbornost

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Ještěd je zcela jistě dominantou Liberce, ale domníváme se, že v rámci Libereckého kraje má město další investiční priority (viz dále). Roli města bychom v této situaci spíše viděli ve vyvíjení tlaku na majitele, kterým jsou České Dráhy a.s., na zprovoznění lanovky a její modernizaci. Nabízí se také možnost mediace dohody se stávajícím nájemcem lyžařského areálu a jeho roli v obnově lanovky na Ještěd. Stejně tak by měl být vyvinut tlak na vlastníka vysílače na Ještědu, který rovněž vyžaduje investice do oprav opláštění i do interiéru. Fungování lanovky na Ještěd a vysílače, hotelu a restaurace ve společné shodě jistě prospěje celému regionu a může mu přinést další pracovní příležitosti i prostředky.

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

Těch priorit není málo, ale mezi ty hlavní řadíme obnovu silnic v libereckém kraji, obnovu zeleně, bezpečnost ve městě a sociální infrastruktura. Kvalitě života jistě prospěje také prosazování nízkoemisních zdrojů energie. Obecně by město mělo spravovat svůj majetek a starat se o jeho využití ve prospěch svých občanů. Takovým námětem je například investičně přiměřené řešení opravy městského bazénu. U každé investice by město mělo zvažovat jeho přínos a porovnat s cenou a kvalitou realizace. Realizace každé investiční akce pak musí být městem dozorována a striktně požadována kvalita, cena i termín realizace, případně uplatňovány sankce, plynoucí z porušení smluv. V zájmu města je pak to, aby místní investice dostaly šanci realizovat místní firmy, které vytvářejí pracovní místa a přispívají do rozpočtu města. Malé zakázky mohou realizovat drobní podnikatelé samozřejmě za předpokladu, že jsou schopní splnit požadavky na termín, cenu i kvalitu. Tímto krokem můžeme podpořit rozvoj dalšího drobného …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

V první řadě by mělo dojít ke komplexní revizi bytového fondu v majetku města, jeho stavu a jeho využití. Následně lze hovořit o jeho obnově, a to za přiměřených investic. V současnosti probíhá několik developerských projektů v Liberci (Perštýn, Tiskárna Kristiánov, nebo nové bydlení v Rochlicích Na Žižkově). Až poté by měla přijít k řešení otázka další potřeby výstavby. Nová výstavba by měla být vždy řešena komplexně, a to jak s přihlédnutím k místní sociální infrastruktuře (školky, školy, zdravotní služby) podle typu zástavby, tak s možností dopravní obslužnosti i možností parkovat rostoucí množství vozů. Jsme si vědomi, že parkování osobních aut, zejména na velkých sídlištích je problematické, a je potřeba jej řešit. Jednoduchým a investičně ne příliš náročným řešením je například úprava dopravního značení, které by umožnilo parkování většího množství vozů, aniž by se zásadně omezila dopravní dostupnost. Tedy například namísto podélného parkování umožnit příčné stání, kde to lze, a …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Starostové pro Liberecký kraj společně s TOP 09 a KDU-ČSL

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Město Liberec by mělo usilovat o co nejrychlejší obnovu lanové dráhy na Ještěd a současně mít zájem na jejím odkoupení od Českých drah. Nicméně si nemyslím, že by se město do obnovení lanovky mělo vrhat samo. Město by mělo získat pozemky a poté je pronajmout například soukromé společnosti či investorovi, který by novou lanovku vybudoval, zaplatil a také v dalších letech provozoval. A po splacení vložených peněz by se lanovka kompletně stala vlastnictvím města Liberce. Hlavním důvodem, proč má mít Liberec ambici lanovku vlastnit, je ale to, že pouze tak dokáže ovlivnit její provoz a ekonomiku. Včetně cen, které za svezení lidé zaplatí. Umím si i představit, že časem by se provoz lanové dráhy mohl začlenit do systému městské hromadné dopravy, jako je tomu třeba u pražské lanovky na Petřín. Liberečané by tak podle mých odhadů mohli navíc získat i lepší cenu, než nyní. Co bych si opravdu nepřál je, aby České dráhy nabídly lanovku na Ještěd ke komerčnímu prodeji. Doložitelná data totiž jasně …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

Téměř 50 tisíc Liberečanů žije na sídlištích, proto považuji za důležité připravit a zahájit revitalizaci libereckých sídlišť. Aktuálně realizujeme 1. etapu v Ruprechticích, další v pořadí je sídliště Gagarinova a Vesec. Město Liberec by mělo investovat do dobudování městského okruhu, aby zvládalo nápor automobilové zátěže. Dále rozvíjet systém MHD, rozšiřovat parkovací plochy na sídlištích a pokračovat v opravách libereckých silnic a chodníků. Aby se Liberečané cítili ve městě příjemně, je vhodné vybudovat náplavku u Nisy v dolním centru, revitalizovat okolí Harcovské přehrady, Lesního koupaliště a Tajchu. A na další nápady samotných občanů navrhujeme v participativním rozpočtu v dalším období uvolnit 50 milionů Kč. Liberec musí také systematicky opravovat školní budovy. Na řadě jsou nyní ZŠ Jabloňová, U Soudu, Barvířská, Orlí, Ještědská a MŠ  Stromovka. Za dvě největší investiční akce ale považuji kompletní rekonstrukci plaveckého bazénu, kde již máme stavební povolení a výstavbu nového …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

Město Liberec má šanci růst na 120 tisíc obyvatel. Proto podporujeme výstavbu cca 5 tisíc nových bytů ve městě zejména v lokalitách Papírového náměstí, Textilany, Kunratické, Perštýna, starých tiskáren či městských proluk. Z toho množství chceme alespoň dalších 150 městských bytů v lokalitách Na Žižkově, Papírového náměstí a dalších 5 lokalitách, kde město vlastní pozemky.  Částečně je chceme stavět z dotací, v některých případech by město poskytlo pozemky soukromému developerovi a jako protihodnotu by dostalo adekvátní počet bytů v ceně pozemků. Dosavadní pokusy o řešení parkování na sídlištích nepřinesly výrazné výsledky. Proto jsme pověřili řešením Kancelář architektury města Liberce. A po zhruba půl roce intenzivní práce předložili pilotní projekt pro první lokality ve Vesci, Doubí, Rochlicích a Gagarinova. Zde je nyní celkem k dispozici cca 1200 parkovacích míst a podle návrhu je lze navýšit o dalších 450 míst, tedy o třetinu. Nyní zadáme ke zpracování projektové dokumentace a v dalším …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

Za současné situace určitě ne. Město má jiné starosti. Pokud fenomén lanovky zafinancuje např. Liberecký kraj a město z toho bude mít profit, nemám nic proti.

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

Nejvíce financí by mělo město investovat do silniční sítě, nových tramvajových tratí a souvisejících akcí. Dopravní infrastruktura je zastaralá a volá po zkapacitnění.

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

Nové byty a parkovací místa by měly vznikat v místech, kde nevzniknou komplikace s dopravou.

Trikolora a Soukromníci

1. Měl by Liberec převzít od Českých drah lanovku na Ještěd a zařadit ji do městské hromadné dopravy? Odůvodněte svůj názor.

NE. Město by se na obnově mělo zcela určitě podílet, ale nikoli finančně (politickou podporou, pozemky, uzemním plánováním, apod. Z funkční dráhy udělat ekonomický propadák a dotovat jí, nám nepřijde vhodné. A nemyslíme, že levnější jízdné zase o tolik zvedne návštěvnost. Bez ohledu na to, že již nyní je Ještěd přelidněn. Konec konců, je to turistická atrakce a za tu se všude ve světě platí.

2. Do čeho by se v Liberci mělo v následujících čtyřech letech nejvíc investovat?

 • do oprav komunikací,
 • zajištění bezpečnosti,
 • rozšíření škol, školek a jeslí,
 • do opravy městského bazénu,
 • do zvelebení autobusového nádraží,
 • oprav sportovišť a přehrady.

3. Kde a za jakých podmínek by v Liberci měly vznikat nové byty a parkovací místa?

 • parkovací místa by měla prioritně vzniknout na sídlištích. Nově, fyzicky a ne jen změnou dopravního značení.
 • nové byty mohou ve středu města vzniknout, dle našeho názoru jen za předpokladu, že se vyřeší dopravní obslužnost a parkování.
 • zcela zde chybí městský okruh a průtah městem a nedořešená dopravní obslužnost ve vztahu k novým bytům v lokalitách Rybníček, Perštýn, 3 věže a možné revitalizaci Papírového náměstí je poukázka na problém v blízké budoucnosti. Argument, že ti, co tam budou bydlet nebudou mít auto, je zcela mimo realitu.
 • do úvahy, tak přichází jen nová výstavba v okrajových čtvrtí.
autoři: Ivana Bernáthová , Eva Malá , reČRoL
Spustit audio