Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je opět přístupná poutníkům i turistům

7. květen 2024

Mezi historická města českého severu, která se mohou chlubit řadou památek, patří i Jablonné v Podještědí v Libereckém kraji. Nejvýznamnější a také největší místní památkou je Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy z počátku 18. století. Historie místa je ale mnohem starší, zdejší dodnes fungující dominikánský klášter byl založen kolem roku 1250 právě Zdislavou z Lemberka, která byla pochována v původním kostele, a s jejímž hrobem se dodnes nepohnulo.

Nedotknutelnost hrobu paní Zdislavy byla jediným omezením významného barokního architekta Johanna Lucase von Hildebrandta, kterého ke stavbě chrámu povolal František Antonín Berka z Dubé. Mecenáš se sice dokončení stavby nedočkal, ale jeho přání, aby byl v kostele pohřben, bylo splněno. Bazilika byla dostavěna roku 1729. Katakomby sloužily jako pohřební místo pro šlechtu i dominikánské mnichy.

Dlouho se spekulovalo o tom, že se v podzemí kostela nachází několik pater katakomb. „Dříve se říkalo, že jak je bazilika vysoká, tak je i hluboká. Průzkumy ale ukázaly, že to tak není,“ říká páter Pavel Maria Mayer, rektor baziliky a strážce hrobu sv. Zdislavy. Podle jeho slov jsou základy baziliky hluboké asi 13 metrů.

Rekonstrukce probíhala i v podzemí, kde navíc vznikla i nová audiovizuální expozice s názvem Cesta, která je založena na hře světla a stínu. Na tvorbě expozice se podíleli děti a mladí lidé z Jablonného a okolí, kteří pro stínohru nakreslili obrázky. Díky novému schodišti je nyní do podzemí bezpečnější přístup.

Katakomby sloužily od konce 18. století jako pohřebiště dominikánských mnichů

Dva roky trvající rekonstrukce baziliky je patrná zejména v hlavním chrámu, kde restaurátoři našli zbytky zlacení a mramorování. „Myslím, že obnova interiéru baziliky se povedla. Úplně se to tu projasnilo a zvláště to obnovené mramorování svislých pilastrů dává interiéru nového ducha,“ míní páter Pavel Maria Mayer. První etapa rekonstrukce se mimo jiné týkala i varhan, části mobiliáře a věžních hodin. Bazilika získala také lepší technické zázemí a bezbariérový přístup.

V další etapě rekonstrukce by mělo dojít na obnovu tří bočních oltářů na pravé straně baziliky a na balustrádu by se měly vrátit kopie originálních soch z roku 1710, které se nedají již zrekonstruovat do podoby, která by umožnila jejich umístění v exteriéru. Tyto práce už ale provoz baziliky neomezí. Pro věřící i turisty bude opět volně přístupná každý den.

Mariánsko-Zdislavský oltář
Spustit audio