Ženy z českých zemí šly poprvé k volbám před 100 lety. Mezi zvolenými byla i Emma Maria Herzig

20. březen 2020

Ve výročí týdne si po delší době připomeneme ženu. Bude jí jedna z prvních československých političek Emma Maria Herzig. Narodila se 25. března 1873 v obci Rýnovice na Jablonecku v bohaté továrnické rodině.

Střední vzdělání získala v Grazu, zde a ve Vídni také vystudovala lékařskou fakultu. Pak působila jako ženská lékařka v Liberci. Zároveň byla velmi společenská, a také společensky aktivní. Byla členkou řady spolků – například Německého spolku na ochranu matek a kojenců v severních Čechách.

Založila také sdružení pro politické vzdělávání žen a vydávala i časopisy. Po válce vstoupila do nově založené Německé nacionální strany, za kterou byla v roce 1920 zvolena do národního shromáždění a stala se tak jednou z prvních žen političek v Československu.

K československému státu se stavěla velice kriticky – čelila kvůli tomu i obvinění za hanobení státu a národa. V parlamentu se pak především snažila upozorňovat na problémy Němců v československém pohraničí, zejména při jednání se státní zprávou.

Emma Maria Herzig kandidovala pouze v jednom volebním období. Zemřela v roce 1933.

Im Jubiläum der Woche erinnern wir heute an eine Frau: Emma Maria Herzig war eine von den ersten Politikerinnen in der neu gegründeten Tschechoslowakei.  Herzig wurde am 25. März 1873 in Reinowitz b. Gablonz a.d. Neisse in einer reichen Fabrikantenfamilie geboren. Das Abitur legte sie in Graz ab, in Wien studierte sie an der Medizinischen Fakultät.

Emma Maria Herzig arbeitete in Reichenberg als Frauenärztin und war gesellschaftlich sehr aktiv. Sie war Mitglied in mehreren Vereinen und Vorsitzende der „Deutschen Vereinigung für Mutterschutz und Säuglingsfürsorge“. Herzig gründete auch einen Verein für politische Ausbildung der Frauen und gab Zeitschriften heraus. Nach dem Ersten Weltkrieg tritt Emma Maria Herzig in die neu gegründete „Deutsche Nationalpartei“ und wurde im Jahre 1920 in die Nationalversammlung als Senatorin gewählt. Damit gehört sie zu den ersten Politikerinnen in der Tschechoslowakei.

Gegenüber dem Tschechoslowakischen Staat stellte sie sich sehr kritisch und musste den Anschuldigungen wegen Staats-und Volksbeleidigung trotzen.  Im Parlament zeigte sie auf Probleme der Deutschen in den Grenzgebieten, vor allem bei Verhandlungen mit der Staatsmacht. Emma Maria Herzig kandidierte nur in einer Wahlperiode und starb am 1. März 1933 in Reichenberg.

Spustit audio