Výročí sametové revoluce: Listopadové události v Libereckém kraji

V Liberci začala Sametová revoluce na prknech Šaldova divadla

Brutální potlačení pokojné studentské manifestace na Národní třídě v Praze 17. listopadu roku 1989 odstartovalo celospolečenské změny, pro které se vžilo poetické pojmenování Sametová revoluce. Revoluční dění se záhy po rozšíření informace o policejním zásahu na Národní třídě začalo šířit z Prahy do regionů, kde spontánně vznikala centra odporu proti komunistické totalitě. V Liberci jím zejména v prvních dnech sametové revoluce bylo divadlo.

Nenásilné projevy nesouhlasu s policejním zásahem na Národní a totalitními praktikami dožívajícího komunistického systému se velmi rychle staly celospolečenským a celonárodním fenoménem. Revoluční vlny se nejprve šířily prostřednictvím vysokoškolských studentů a divadelníků, kteří byli v celé zemi těmi občanský nejaktivnějšími členy protikomunistické opozice.

V Liberci dokonce drží divadelníci „sametové” prvenství před vysokoškolskými studenty. Už v neděli 19. listopadu zrušili na protest proti policejnímu zásahu na Národní třídě premiéru divadelní adaptace Hrabalovy knihy Obsluhoval jsem anglického krále v Malém divadle. Obě liberecké divadelní scény se záhy staly prvními centry sametové revoluce ve městě.

Poslechněte si rozhlasovou vzpomínku divadelního režiséra Petra Palouše a svědectví nedávno zesnulého člena činoherního souboru libereckého Šaldova divadla, Ladislava Duška.

 

 

autor: David Hamr
Spustit audio

Související