VIDEO: Tajemství liberecké schránky odhaleno

5. červen 2018

Pamětní schránka, kterou v Liberci otevřeli v archeologové Severočeského muzea, obsahovala listinu z roku 1946.

V tubusu byla kromě listiny i československá korunová mince, bohužel ale nic dalšího. „Možná jsme čekali, že tam bude nějaká platná bankovka z té doby,“ říká Čestmír Maleček, konzervátor Severočeského muzea.

Na listině je téměř padesát podpisů zaměstnanců tehdejšího československého státního podniku lesy a statky, který sídlil v budově libereckého zámku. Skleněný asi 25 centimetrů dlouhý tubus ukryli v keramické trubce, překryli plochým kamenem a zakopali právě v parku u zámku. Dokument prodchnutý vlastenectvím zmiňuje zasazení pamětní lípy, která už dnes na svém místě nestojí.

Listina z roku 1946 byla pod zemí zakopaná víc než 70 let

Otevření schránky asistoval i archeolog muzea Petr Brestovanský: „Archeologové se k těmto věcem nedostávají zrovna často, je to velmi důležitý příběh z českého Liberce roku 1946.“ Listinu chtějí muzejníci v budoucnu oskenovat. „Aby s ní mohl každý nakládat, bádat, tak ji rozmnožíme,“ vysvětluje archeolog.

Pamětnice: Naposledy schránku držel tatínek

Na existenci schránky upozornila Jaroslava Chotěnovská, která byla v roce 1946 jako dvanáctiletá u toho, když Strom svobody vysazovali. Mezi přítomnými byl tehdy i její otec. „Docela mě to dojalo, protože jsem si představila, že naposledy tu schránku držel v ruce můj tatínek,“ popisuje pamětnice.

Na místě, kde byla skleněná schránka objevena, plánují zástupci města uložit 28. října k oslavám 100. výročí republiky podobnou schránku pro budoucí generace.

Událost 4. června 2018 - v Severočeském muzeu otevírání historické schránky, kterou vykopali u libereckého zámečku