V Liberci odhalili Památník obětem komunismu

27. červen 2006
Památník obětem komunismu v Liberci

U příležitosti dnešního Dne památky obětí komunistického režimu byl v Liberci odhalen Památník obětem komunismu . Stojí v novém parku v Jablonecké ulici a jeho hlavním motivem je tíha rozhodování, kdo je obětí a kdo tyranem.

Památník obětem komunismu vznikl v ateliéru Sporadical, který vyhrál před třemi lety veřejnoou soutěž Jedná se o objekt tvořený dvěmi zrcadlovými tabulemi pokoveného skla vsazenými do ocelového rámu. V jeho patě je vsazen zrcadlově převrácený nápis:"Sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, ctíš nebo omezuješ". Každý, kdo stojí před památníkem je nucen podívat se v zrcadle sám sobě do očí a přemýšlet o osobní zodpovědnosti za minulost.