V Českém ráji objevili správci CHKO nelegální bikerské trasy. Cyklisté na nich ničí přírodu

Nelegální terénní cyklistické trasy objevili ochránci přírody v Českém ráji. Na několika místech v chráněné krajinné oblasti jejich autoři vytvořili dokonce umělé překážky a svou rychlou jízdou ničí skály a okolní přírodu. Několik tras vybudovali na Kozákově a jednu i v Příhrazských skalách.

Území přírodní rezervace u Příhrazské skály je podle vedoucího správy CHKO Český ráj Jiřího Klápště jednou z nejcennějších částí oblasti. Je dokonce brána jako takzvané klidové území.

Podle vedoucího správy CHKO Český ráj bikeři vyřezali podél pěšiny průsek v mladých stromech, aby jimi bylo možné projíždět. „Poškodili je a ořezali tak, aby cestou mohli bez problému projíždět.“

Trasa nelegální trasy bikerů ve svahu

Pěšina vede do kopce až ke skále, u které nelegální trasa začíná. Bikeři si dokonce na skále vytvořili provizorní rampu ze žebříku, aby mohli pohodlněji zhruba pět metrů vysokou skálu sjet.

„Shora ze skály sjíždějí, pak mají skok, zatáčku prudce doleva a následně sjíždějí do údolí,“ popisuje bikerskou trasu vedoucí správy oblasti.

Úsek bikerské trasy je dlouhý odhadem několik stovek metrů. Najednou po této trase podle domněnek vedoucího správy oblasti Kláště mohou jezdit skupinky cyklistů po pěti nebo šesti lidech. „Je těžké je chytit při činu,“ dodává.

Pokuta sto tisíc

Vedoucí správy upozorňuje, že terén je v této oblasti náchylný k erozi a podobné aktivity spolu s přívalovými dešti ho výrazně poškozují. Navíc jsou takovýmto chováním poškozovány také rostliny, které v přírodní rezervaci rostou.

Poškozený povrch od bikerů

„Jedná se o několik přestupkových záležitostí. Jednak je to zásah do skály, dále pak se jedná o poškození povrchu, kdy je porušován zákon naprosto flagrantně,“ sděluje Klápště. V tomto případě hrozí pokuta až 100 tisíc korun u fyzické osoby, u právnické osoby se maximální výše pokuty může blížit milionu.

„Já jsem žádnou z těch věcí nestavěl, bylo to tam postavené už nějakou dobu. Bylo vidět, že to není úplně nové,“ tvrdí přední český biker Michal Maroši, který nelegálně vytvořenou trasu využívá. Dokazují to například jeho vlastní videa, která zveřejnil na internetu.

„Netušil jsem, že se vůbec nesmíme vyskytovat v této oblasti. Žádné cedulky, že by se jednalo o chráněnou oblast, na místě nebyly,“ dodává.

V chráněné krajinné oblasti Český ráj je ale možné jezdit pouze po značených cyklotrasách nebo pozemních komunikacích.

autoři: aur , reČRoL
Spustit audio

Související