Slezský hrad Burkvíz u Města Albrechtice se stal středověkými Lidicemi

24. duben 2015
Česko – země neznámá

Mezi Krnovem a Městem Albrechtice ve Slezsku je na kopci zvaném Oldřichov spousta kamení a zbytek někdejší studny. Kdysi tam totiž stával strážní hrad, kterému se říkalo Lugswalde, později Albrechtice. Dnes je známý jako Burkvíz.

O datu jeho postavení historikové pouze spekulují, ale prý mohl stát už za časů panování přemyslovského knížete Břetislava I. jako ochránce severní moravské hranice. Tedy někdy v polovině jedenáctého století. Pokud je to pravda, pak hrad plnil svou roli strážní tvrze přibližně čtyři sta let. V roce 1474 byl vojsky Matyáše Korvína dobit, vypleněn, rozbořen a všichni lidé v okolí hradu byli zmasakrováni.

Stejný osud stihl i nedalekou původní tvrz Linhartovy. Z vyprávění kastelána zámku Linhartovy Jaroslava Hrubého je zřejmé, že přežilo jenom šest udatných obránců tehdejší tvrze Linhartovy, kterým Matyáš Korvín slíbil svobodu, pokud se vzdají. Pak nechal tvrz rozbořit.

Půdorys hradu Burkvíz

Podle historiků šlo o to, potrestat přívržence Jiřího z Poděbrad, kterým byl i majitel albrechtického panství Jiří Stoš. Ten byl na přímluvu vratislavského biskupa omilostněn a vypovězen ze země, statek připadl králi Matyášovi. Hrad už nebyl nikdy obnoven.

K hradu Burkvíz se dostanete po zelené turistické značce od zámku Linhartovy. Je to přesně pět kilometrů. Stejná zelená značka vede také přímo z Města Albrechtice. Na kopci Oldřichov ale nečekejte romantické místo obklopené zbytky hradních zdí. Původní tvrz totiž připomíná pouze několik hromad kamení. Zachovány dodnes zůstaly jen příkop a val, v opevněném areálu jsou patrny zbytky jeho hradeb a kamenného ostění studny.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3033.6688402810964!2d17.57382500000001!3d50.13358610000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDA4JzAwLjkiTiAxN8KwMzQnMjUuOCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1429867541070" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Artur Kubica
Spustit audio