Obecná pravidla soutěží na Facebooku

28. červen 2022

Pořadatelem soutěží na Facebooku Český rozhlas Liberec je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. 

Žádná ze soutěží inzerovaných na Facebook stránce Český rozhlas Liberec není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí a tudíž za ni firma Facebook nenese žádnou odpovědnost.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice.

Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci Českého rozhlasu.
Z účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 60 dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané nebo organizované ve vysílání nebo na webových stránkách a na Facebooku regionální rozhlasové stanice ČRo Liberec.

Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady.

Jak soutěžit

  • Pro zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránce https://www.facebook.com/liberec.rozhlas/. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.
  • Podmínkami účasti v soutěži může být: připojení komentáře k soutěžnímu příspěvku, „lajkování" stránky či soutěžního příspěvku, případně „lajkování" fotografií z galerie apod.
  • Pokud je podmínkou v soutěži zveřejnění komentáře u příspěvku, je do soutěže zařazen vždy pouze jeden komentář od jednoho uživatele. Případné další komentáře stejného účastníka soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Vyhlášení výherců

  • Termín konání soutěže je vždy uveden v daném příspěvku.

Termín ukončení je brán vždy jako “včetně” soutěžit je tedy možno do půlnoci uvedeného data. Zařazení účastníků, kteří nedodrží termín ukončení soutěže, je zcela na zvážení pořadatele.

  • Mechanismus výběru výherců určuje pořadatel (losování, výběr nejzajímavějších komentářů, fotografií atd...).
  • Vyhlášení výherců proběhne vždy do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže, pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak.

Jména výherců budou pořadatelem zveřejněna v komentáři u soutěžního příspěvku. Výherci budou informováni také ve zprávě na Facebooku (případně v odpovědi na jejich soutěžní komentář, pokud zasílání zpráv neumožňují).

  • Převzetí výhry bude realizováno (pokud není u soutěžního příspěvku uvedeno jinak) osobně, případně po dohodě s produkcí je možné výhru zaslat. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, že může být v případě výhry vyzván k poskytnutí poštovní adresy pro zaslání ceny. Tuto adresu musí v odpovědi na zprávu s oznámením výhry zaslat nejpozději do 14 dnů od vyzvání, jinak bude cena předána jinému soutěžícímu. Adresa slouží pouze pro jednorázové zaslání výhry a nebude s ní jinak nakládáno.
autor: reČRoL
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka