O víkendu začne další průzkum životních podmínek v domácnostech. Co budou statistici zjišťovat a k čemu data slouží

28. leden 2022 09:20

V českých domácnostech začnou o posledním lednovém víkendu statistici provádět velký průzkum. Dotazníky budou vyplňovat i lidé v Libereckém kraji.

Čtěte také

Šetření bude provádět Český statistický úřad a uskuteční se na území celé České republiky. Konkrétně tazatelé vyrazí do 11 473 domácností, z nichž zhruba polovina se účastnila dotazníkového průzkumu už v předchozích letech.

Zbytek domácností je vytipován nově, a všechny domácnosti jsou do šetření zahrnuté na základě náhodného výběru počítačem. Z toho vyplývá, že je skutečně možné, že o tomto víkendu, nebo pak kdykoliv během jara, někdo z tazatelů může zazvonit u kterýchkoliv dveří. Český statistický úřad prosí obyvatele o přístupnost a sdílnost.

Podle úřadu je smyslem konkrétně tohoto zjišťování získání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci, a to nejen u nás, ale v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Průzkumy typu sčítání lidu slouží i tam, kde by to leckoho možná ani nenapadlo

Například díky sčítání lidí, které bylo v Česku naposledy v roce 2021, se zjišťují mimo jiné data pro školky a školy, aby se vědělo, kolik tam bude chodit dětí. Data slouží také třeba hasičům, aby věděli, kolik kde bydlí lidí, kde jsou v domácnostech jaké přípojky, co je tam za energie. A data mohou pomoct i při povodních; například při evakuaci lidí z objektů, aby bylo dopředu jasné, kolik lidí kde vlastně bydlí.

Jak poznat statistika

Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu, nebo dokladem totožnosti. Tyto průkazy a doklady od nich mohou lidé vyžadovat, ale tazatelé by se jimi měli bez vyzvání prokazovat sami hned při příchodu. Průzkum je anonymní, lidé se proto nemusejí bát říct statistikům jakoukoliv informaci, oni ji pouze zaznamenají, hodnotit ji nikdo nijak nebude.

Spustit audio

Související