Liberecká oblastní galerie vystavuje díla Eugena von Kahler

1. červen 2020

Život se pomalu vrací k normálu a spolu s tím se otevírají i kulturní instituce. Mezi ně i Oblastní galerie Liberec, která připravila výstavu dalšímu německy hovořícímu malíři z českých zemí z první poloviny 20. století. Jde o nevelkou výstavu, která představuje devět děl Eugena von Kahler.

Jde o skutečně unikátní kolekci ze soukromé sbírky. Eugen von Kahler je výraznou postavou moderního umění, přesto že zemřel mlád v roce 1911. Byl ovlivněn německým expresionismem a francouzským fauvismem a v posledním roce života byl zařazen k slavné výtvarné skupině Der Blaue Reiter.

Výstava von Kahlerových prací je v liberecké galerii otevřena až do 27. září. V plánu jsou také komentované prohlídky, které povede historička umění Anna Habánová, která se německy hovořícím umělcům z Československa intenzivně věnuje.

První taková prohlídka se bude konat 4. června od 10:30. Termíny dalších najdete na webu Oblastní galerie Liberec. V některém z dalších vydání magazínu Sousedé se budeme výstavě věnovat podrobněji.

Das Leben kehrt langsam wieder zum Normal zurück und dadurch öffnen auch kulturelle Institutionen ihre Pforten. Die Regionalgalerie in Reichenberg bereitete eine Ausstellung vor, die dem deutschsprachigen Malern aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Eugen von Kahler, gewidmet ist.

Es ist eine einzigartige Kollektion aus einer privaten Sammlung. Eugen von Kahler war eine bedeutende Persönlichkeit der modernen Kunst, obzwar er im Jahre 1911, also nur mit 29 Jahren verstarb. Kahler wurde vom deutschen Expressionismus und dem französischen Fauvismus beeinflusst und im letzten Jahr seines Lebens wurde er zu der berühmten bildkünstlerischen Gruppe „Der blaue Reiter“ berufen.

Die Ausstellung mit den Werken von Kahler kann man in der Regionalgalerie Reichenberg bis zum 27. September besuchen. Geplant sind auch kommentierte Besichtigungen, welche die Kunsthistorikerin Anna Habánová führen wird. Die widmet sich intensiv den deutschsprachigen Künstlern aus der Tschechoslowakei. Die erste Führung ist für den 4. Juni um 10:30 geplant.  Weitere Termine können sie auf der Internetseite: www.ogl.cz finden. In den nächsten Sendungen werden wir uns dieser Ausstellung mehr widmen.

Spustit audio