Kryštofovo Údolí: Za Tancem smrti do márnice

16. říjen 2017

V údolí pod železniční stanicí leží romantické Kryštofovo Údolí, vesnice s malebnou lidovou architekturou. V listopadových dnech je šedivě půvabná. Známý je kryštofoúdolský orloj Martina Chaloupky i kašna se sochou čůrajícího voříška.

Na malé vyvýšenině ve středu obce stojí dřevěný kostel sv. Kryštofa s vysokou sedlovou střechou, dokončený roku 1694. Interiér kostela je barokní a rokokový a působí nesmírně příjemným a útulným dojmem.

Tanec smrti v márnici připomíná živým, že jejich život jednou skončí

Vedle je fara s mansardovou střechou z roku 1768, socha sv. Václava, dřevěná zvonice dále pak romantický hřbitov a barokní márnice. V márnici je v kopích obnoven soubor osmi obrazů, označovaný jako Tanec mrtvých. Pocházejí z konce 18. století a jejich posláním bylo připomínat živým, že jejich život jednou skončí. Osm obrazů představovalo různé výjevy setkání člověka se smrtí, která k lidem promlouvá v německých verších.

Interiér márnice na hřbitově v Kryštofově Údolí. Na stěnách vyobrazeny výjevy Tance smrti

Unikátní orloj – třetí v Česku

Od roku 2008 se Kryštofovo Údolí navíc honosí českým unikátem – ze staré trafostanice zde vznikl jedinečný vesnický orloj s pohyblivými figurami apoštolů.

Milovníky technických památek jistě zaujme železniční viadukt na trati z Liberce do Děčína a Teplic, dokončené v létě 1900; 194 metrů dlouhý viadukt se 14 oblouky neodmyslitelně dotváří vzhled vsi.

Orloj v Kryštofově Údolí
Spustit audio