Vitráž z 15. století ze Severočeského muzea v Liberci se stěhuje k restaurátorovi

15. leden 2015

Severočeské muzeum v Liberci vlastní unikátní vitráž z 15. století z Kostnice. V okně přírodovědné expozice je už zasazená 116 let. Také na ní se ale podepsala zub času, a tak musí projít rukama zkušeného restaurátora. Ten si právě dnes (15.1.) první část vitrážového okna vyzvedne a pustí se do precizní práce se sklem a olovem.

Jde o opravdu velmi vzácný a také křehký kousek. V podstatě to není jen jedna vitráž, ale soubor gotických a renesančních vitráží. Do Severočeského muzea se dostal v roce 1898 už při jeho stavbě. Muzeum ho získalo na aukcích starožitností.

Původně jsou tyto vitráže ze Švýcarska a Německa, jedná se o nejstarší pozdně gotické práce. Kuriozitou je, že jedna její část do Liberce přišla z Kostnice, kterou mají Češi spojenou s mistrem Janem Husem.

Ve vitrážovém okně jsou vyobrazené rostlinné motivy a šlechtické erby. Podle heraldických pravidel jsou na erbech jednak lidské a zvířecí postavy, rostliny a různé ornamenty.

Vitráže se musí restaurovat, protože nejsou v dobrém stavu, v minulosti je někdo poškodil. Vedení muzea si tedy podalo grant na Liberecký kraj a uspělo.

Dnes si první část vitráže vyzvedl restaurátor David Rozkovec z Hrubé Horky u Železného Brodu. Jeho rukopis je například vidět v kostele sv. Jakuba v Přepeřích, bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích, pak na vitrážích v obřadní síni na radnici ve Frýdlantu nebo v raspenavské Richterově hrobce.

Restaurátor demontoval právě kostnickou vitráž. Nahradí olověnou osnovu, odborně skla vyčistí a případně vyrobí potřebné díly z tabulkového skla. Vitráže se po obnově už do okna nevrátí. Podle ředitele Jiřího Křížka jsou na to moc vzácné a křehké. Návštěvník by je mohl lehce promáčknout nebo i jinak poškodit. Proto se stanou muzejním exponátem. Vitráže bude také možné zapůjčit na výstavy, které se budou týkat renesančního středověkého umění.

autor: Eva Malá
Spustit audio