Víte, kolik existuje druhů včel?

27. červen 2008

Je to neuvěřitelné, ale druhů včel (míněno v širším slova smyslu jakožto příslušníků nadčeledi Apoidea) existuje více než ptáků a savců dohromady. Popsáno jich bylo dosud více než 19 200.

K uvedenému číslu dospěl pracovník Amerického přírodovědného muzea John S. Ascher, když dal dohromady potřebné údaje z internetových stránek a map popisujících živočišné druhy a jejich rozšíření. Počet známých druhů včel se tak zvýšil o 2 000 oproti údajům z knihy Ch. Michenera Včely světa (The Bees of the World), která byla vydána před osmi roky. Vytvořený katalog včel umístil Ascher se svými spolupracovníky na veřejně přístupné internetové stránky (1,2,3).

Rozmanitost včelích druhů je tedy nesmírná. Lidé obvykle znají pouze včelu medonosnou a některé čmeláky. Většina druhů včel ale žije jiným způsobem života než včela medonosná. Řada druhů totiž netvoří společenství nebo žije v pouhých primitivních sociálních vztazích. Některé včely žijí jako parazité. Ačkoliv mnoho druhů včel nevyrábí med a netvoří včelstva, jsou důležitými opylovači rostlin. Mají proto nenahraditelný význam pro přírodu a současně obrovský ekonomický význam pro člověka.

Převzato z Českého rozhlasu Leonardo.

autor: Hynek Moravec
Spustit audio