Velikonoční jezdci na Horní Lužici

Jeden z nejpůsobivějších velikonočních obřadů dodržují už po staletí Lužičtí Srbové, slovanská národnostní menšina, obývající část Saska.

Tisíce mužů tam o velikonoční neděli osedlá své nazdobené koně a vydává se na tzv. Křižerjo neboli velikonoční Křižáckou jízdu. Tento vizuálně impozantní obřad dodržuje spousta rodin na Horní Lužici (jejímž centrem je město Budyšín), chová kvůli němu koně a vyrábí jim na postroje speciální ozdoby z malých mušliček, které se používají čistě na Velikonoční křížáckou jízdu.

Jezdcem na Křížerjo se může účastnit chlapec, který dovrší 15 let a zpravidla se tato činnost dědí z otce na syna, případně se velikonočními jezdci stanou oba. Poslechněte si v reportáži.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...