V Ralsku se bude znovu odstraňovat ekologická zátěž po sovětské armádě

10. červenec 2014

V bývalém vojenském prostoru v Ralsku na Českolipsku zůstávají dál místa, která je třeba zbavit ekologické zátěže. V době, kdy tam sídlily sovětské armádní jednotky, se do půdy se dostaly pohonné hmoty i motorové oleje. Po skoro dvou letech, co se práce na jejím čištění zastavily, jsou stále vidět vrty, které sloužily k odstraňování kontaminace. Práce se teď mají opět rozeběhnout.

„Podle průzkumů, sanace zasáhla určité procento toho, co tu v zemi je. Je to zejména v okolí letiště. Většina toho byla odčerpána,“ popisuje stávající situaci kolem sanací bývalého vojenského prostoru v Ralsku starosta města Miroslav Králík z ČSSD. „Investovali se tady velké státní peníze, ale vyčištěné to stále ještě není,“ dodává.

Kvůli pokračování v odstraňování škod po sovětské armádě přijeli do bývalého vojenského prostoru jak zástupci Libereckého kraje, tak ministerstva životního prostředí.

„Hlavní náplní toho, proč jsem si vás dovolil pozvat a co bychom chtěli prodiskutovat, je obnovení sanačních prací v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Velice dobře víme, že ty práce jsou v různém stadiu,“ zahájil schůzku liberecký radní pro životní prostředí Josef Jadrný ze Strany zelených.

Proč se v oblasti Kuřívod a Hradčan přibližně před dvěma roky zastavilo odstraňování ekologické zátěže z půdy, vysvětluje Karel Bláha, ředitel odboru enviromentálních rizik ministerstva životního prostředí.

„Záminkou bylo nové znění zákona o zadávání veřejných zakázek a nesoulad s tímto zákonem.“ Podle něj se parametry, které rozhodnou o tom zda je už půda dostatečně zbavená kontaminace se liší.

„Cílové parametry sanace se liší podle účelu využití lokality. Kdyby se kraj nebo obec rozhodly, že tam bude průmyslová zóna, mohou být vyšší, kdyby se rozhodly, že tam bude mateřská školka tak budou jiné, logicky daleko nižší,“ popisuje.

„Našli se tu různé skládky, plné sudy s perchlorem. Poslední sanace to rozdělila na ohnisko a předpolí. Ohnisko sanovali jiným způsobem a předpolí taky. Do jednoho vtláčeli manganistan draselný a do druhého nanoželezo,“ vysvětluje po cestě kolem míst, kde jsou vidět vrty, Drahomíra Traplová z libereckého vodoprávního úřadu.

Podle libereckého radního pro životní prostředí Josefa Jadrného se jednání s ministerstvem životního prostředí i schůzka přímo v místě vyplatila. „Je podepsán dodatek ke smlouvě o likvidaci starých zátěží po odchodu sovětských vojsk. Vracíme ke stavu, který tu dříve probíhal,“ shrnuje.

Vyčištění kontaminované půdy v oblasti Kuřívod a Hradčan by mělo být hotové do roku 2016.

Vrt v oblasti Ralsko - Kuřívody
Spustit audio