Sobotní Noční Linka: Mezinárodní den mužů

19. listopad 2022

Co podle vás dělá muže - mužem s velkým "M"? Jaké vlastnosti by takový muž měl mít? Dámy, měly jste, nebo máte ve svém životě muže s velkým M? Pánové, měli jste, nebo máte ve svém životě muže, který pro vás byl skutečným vzorem a inspirací?  

19. listopad je neoficiálně uznáván jako Mezinárodní den mužů. První pokusy o zavedení tohoto typu svátku začaly v 60. letech 20.století, ale jeho oslavy proběhly až v 90. letech. V americkém Kansasu roku 1968 napsal John P. Harris kritický text vůči svátku žen 8.března, neboť mužský protějšek mu chyběl. Zakladatelem tradice byl pak profesor Jerome Teelucksingh z Univerzity Západní Indie, který uvedl, že 19. listopad vybral jako den oslav především proto, že se jednalo o den narozenin jeho otce, kterého chtěl takto uctít. Mezinárodní den mužů je sice slaven v řadě zemí, organizátory oslav jsou však osobnosti nebo skupiny osob. Dalším, u nás neoficiálním, svátkem podobného charakteru je Den otců, který je slaven třetí červnovou neděli.

Spustit audio