Rádio Retro připomene atmosféru podzimu 1938

27. září 2018

Několik hodin nahrávek nesoucích v sobě emoci vzepětí a zklamání z událostí sklonku první republiky Československé nabízí další digitální stream Českého rozhlasu. Jeho záběr začíná létem 1938 a uvádí kompletní záznam závěrečné scény X. Všesokolského sletu, jejíž motto znělo „dobudujeme a ubráníme“. Ani reportér Franta Kocourek, ani jeho posluchači a Sokolstvo by ještě v té chvíli nechtěli uvěřit, jak potupný konec bude mít první dvacetiletí naší samostatnosti.

„Věnovali jsme mnoho prostoru padesátému výročí invaze vojsk v roce 1968 a jakkoli z roku 1938 nemáme zdaleka tolik archivních nahrávek, chceme poukázat na to, že před osmdesáti lety se rozhlas podobnou měrou jako v období Pražského jara 68 zasloužil o informování veřejnosti a udržení klidu mezi obyvatelstvem“ vyzdvihuje úlohu rozhlasového vysílání v tehdejší pohnuté době ředitel programu Ondřej Nováček. Protože dnes už nejsou k dispozici pamětníci krizového podzimu, mizí povědomí o silné emoci konce září 1938, ale rozhlasový archiv nabízí pestrou směs nejrůznějších proslovů a zpráv, které ji dokládají.

„Dobové archivní snímky nesoucí hlasy politiků a veřejně činných osobností jsou dost možná lepším rezervoárem nálady a atmosféry než kdekteré filmové záběry“ je přesvědčen dramaturg Rádia Retro Tomáš Černý a pokračuje: „my si obyčejně spojujeme pohnutí a pláč na rozhlasové vlně spíše s Alexandrem Dubčekem v proslulém projevu po návratu z Moskvy, ale vypjaté, hluboce a upřímně patetické projevy vysílané po konferenci v Mnichově jsou ještě mrazivější a dotýkají se i člověka, který o historii neví mnoho.“

Československý rozhlas vysílal ústy herce a legionáře Zdeňka Štěpánka zprávy o odstoupení Sudet, ale vzápětí také výzvy ke klidu. K mikrofonu s nimi předstupovali nejen politici, ale všechny naše sportovce oslovil kupříkladu i první sportovní reportér Josef Laufer. Praktické dopady zmenšení území Československa rozebírá přednáška o možnostech turistiky po Mnichovu. A vedle mnoha archivních nahrávek uvádíme také moderní dokumentární pořady věnované dopadu oddělení Sudet, vyprávíme profesní příběh reportéra Franty Kocourka a mnoho dalšího.

Rádio Retro vysílá od 29. 9. po celý měsíc na webu rozhlas.cz nebo v systému DAB.

autor: Tomáš Černý | zdroj:
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.